Deputātu jautājumi
PDF 191kWORD 29k
2012. gada 2. aprīlis
O-000094/2012

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000094/2012

Komisijai

Reglamenta 115. pants

Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Stanimir Ilchev, Sophia in 't Veld, Nadja Hirsch, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Ivo Vajgl, Gianni Vattimo, Nathalie Griesbeck

ALDE grupas vārdā


  Temats:  Paveiktā darba kontrole pēc EP LIBE delegācijas vizītes Sicīlijā un nesenie cilvēku bojāejas gadījumi Vidusjūras reģionā

Eiropas Parlamenta Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas (LIBE) delegācija 2011. gada 24.–26 novembrī apmeklēja Sicīliju, lai pārraudzītu migrantu uzņemšanas centrus. Pēc šīs vizītes Itālijas iestādēm tika pieprasīta papildu informācija, bet tā līdz šim laikam vēl nav sniegta. Šī detalizētā informācija ir ārkārtīgi svarīga, lai izprastu, kas notika 2011. gadā, un nodrošinātu, ka migrācijas un aizsardzības problēmas tiek atbilstīgi risinātas.  Šajā laika posmā laivās, ar kurām pēc 17. marta Lampedūzā ir ieradušies simtiem cilvēku, pieci no viņiem ir atrasti miruši. Uz dienvidiem no Lampedūzas tunisiešu zvejas laivā trīs dienas tika turēti 74 migranti no Somālijas, pirms viņus aizsūtīja atpakaļ uz Tunisiju. Komisijai tiek prasīts sniegt detalizētu informāciju, nepieciešamības gadījumā pieprasot to Itālijas iestādēm, jo īpaši par šādiem konkrētiem jautājumiem:

1.  darbību, ko ES un Itālija ir iecerējušas veikt, lai īstenotu Eiropas Cilvēktiesību tiesas Lielās palātas lēmumu lietā Hirsi Jamaa un citi pret Itāliju;

2.  par migrantiem, kas ieradušies pēdējā laikā, un kā tika novērsts ārkārtas stāvoklis;

3.  konkrēti par Lampedūzu: datumi un skaitļi saistībā ar cilvēku ierašanos, cik cilvēki ir izmitināti katrā centrā, cik ir pārcelti no Lampedūzas uz citiem centriem valsts iekšzemē; kāds ir tiesiskais regulējums un iemesli tam, ka Lampedūzas osta tika pasludināta par migrantiem „nedrošu ostu; vai šo lēmumu ir paredzēts pārskatīt un ja ir, tad kad tas tiks darīts; kāds ir Lampedūzas centra pārbūves termiņš un kāds ir tiesiskais regulējums, kā arī iemesli lēmumam neielaist šajā centrā plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus un Eiropas Padomes delegāciju; vai šo lēmumu ir paredzēts pārskatīt un ja ir, tad kad tas tiks darīts;

4.  kāds ir identifikācijas un izraidīšanas centru (IIC) un patvēruma meklētāju uzņemšanas centru (PMUC) tiesiskais regulējums un kādēļ patvēruma meklētāji no IIC netiek pārsūtīti uz PMUC pēc tam, kad viņi ir pieprasījuši patvērumu;  kādi ir precīzi dati saistībā ar patvēruma pieprasījumu izskatīšanu un pieņemtajiem lēmumiem;

5.  Itālijas un Tunisijas un Lībijas pašreizējo un iepriekšējo nolīgumu teksti un detalizēta informācija ar šo nolīgumu praktisko īstenošanu, jo īpaši pēc Itālijas premjerministra vizītes Lībijā 2012. gada janvārī;

6.  Sicīlijā izvietoto IIC un PMUC pārvaldība gan saistībā ar struktūrvienību atrašanās vietām, gan ar līgumslēdzējām aģentūrām;  vai ir uzlaboti uzņemšanas apstākļi (atjaunošanas darbi Salina Grande PMUC, palīdzība un atbilstīga apģērba nodrošināšana Mineo PMUC); 

7.  apliecinājums tam, ka šis Prezidija projekts tiks turpināts vēl vairākus gadus;

8.  kāds ir saņemto ES līdzekļu apjoms un kā tie ir izlietoti saistībā ar migrācijas pārvaldību 2011. un 2012. gadā un detalizēta informācija par Frontex darbību Sicīlijā.

Iesniegšanas datums: 2.4.2012

Nosūtīts: 4.4.2012

Termiņš atbildei: 11.4.2012

Jautājuma oriģinālvaloda: EN 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika