Interpelacje
PDF 196kWORD 40k
2 kwietnia 2012
O-000094/2012

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000094/2012

do Komisji

art. 115 Regulaminu PE

Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Stanimir Ilchev, Sophia in 't Veld, Nadja Hirsch, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Ivo Vajgl, Gianni Vattimo, Nathalie Griesbeck

w imieniu grupy ALDE


  Przedmiot:  Wyniki delegacji komisji LIBE Parlamentu Europejskiego na Sycylię i niedawne wypadki śmiertelne na Morzu Śródziemnym

W dniach 24 – 26 listopada 2011 r. delegacja Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) udała się z wizytą na Sycylię celem kontroli sytuacji panującej w ośrodkach dla migrantów. Po tej wizycie zwrócono się do władz włoskich o dalsze informacje w tej sprawie, lecz jak do tej pory nie otrzymano żadnej odpowiedzi. Informacje te mają podstawowe znaczenie dla zrozumienia, co się stało w 2011 r., oraz zagwarantowania właściwej reakcji na wyzwania związanie z imigracją i ochroną. W międzyczasie wśród setek ludzi, którzy od dnia 17 marca przypłynęli na łodziach na Lampedusę, znaleziono ciała pięciu osób. 74 somalijskich imigrantów przez trzy dni przetrzymywano na tunezyjskiej łodzi rybackiej na południe od Lampedusy, zanim wysłano ich z powrotem do Tunezji. Komisja proszona jest o przedstawienie szczegółów, w miarę potrzeby wzywając władze włoskie o dostarczenie takich informacji, zwłaszcza w odniesieniu do następujących kwestii:

1.  działania, jakie zamierza podjąć UE wraz z Republiką Włoską w celu realizacji wyroku Wielkiej Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Hirsi Jamaa i inni przeciwko Republice Włoskiej;

2.  niedawny napływ imigrantów oraz sposób, w jaki poradzono sobie z tą nagłą sytuacją;

3.  w odniesieniu do Lampedusy: daty przybycia i liczba imigrantów, których to dotyczy, liczba osób przebywających w każdym z ośrodków, transfery z Lampedusy do innych ośrodków na stałym lądzie; ramy prawne i powody, na podstawie których ogłoszono, że port w Lampedusie jest niebezpieczny dla imigrantów; czy rzeczona decyzja zostanie zrewidowana, a jeśli tak, to kiedy to nastąpi; ramy czasowe restrukturyzacji ośrodka na Lampedusie oraz ramy prawne i przyczyny niedopuszczania do niego mediów ani delegacji Rady Europy; czy rzeczona decyzja zostanie zrewidowana, a jeśli tak, to kiedy to nastąpi;

4.  ramy prawne określające działalność ośrodków identyfikacyjno-deportacyjnych (CIE) oraz ośrodków przyjęć osób ubiegających się o azyl i uchodźców (CARA) oraz ustalenie, dlaczego osoby ubiegające się o azyl nie zostały przeniesione z CIE do CARA po tym, jak złożyły wniosek o azyl; szczegółowe dane dotyczące rozpatrywania wniosków o azyl oraz rezultaty, jakie to przyniosło;

5.  teksty obowiązujących obecnie oraz poprzednich porozumień zawartych pomiędzy Włochami, Tunezją i Libią, a także szczegółowe informacje na temat praktycznego wprowadzania w życie postanowień zawartych w tych porozumieniach, szczególnie po wizycie premiera Włoch w Libii w styczniu 2012 r.;

6.  zarządzanie CIE i CARA na Sycylii, zarówno jeśli chodzi o lokalizację struktur, jak i o agencje kontraktujące; czy warunki przyjmowania imigrantów (prace remontowe w ośrodku CARA w Salina Grande, pomoc oraz dostarczenie odpowiednich ubrań dla ośrodka w Mineo) uległy poprawie;

7.  zapewnienia o kontynuowaniu projektu prezydium w następnych latach;

8.  otrzymane fundusze UE oraz to, w jaki sposób zużytkowano je na zarządzanie migracjami w 2011 i w 2012 r.; działalność agencji Frontex na Sycylii.

Przedłożone: 2.4.2012

Przekazane: 4.4.2012

Termin na udzielenie odpowiedzi: 11.4.2012

Oryginalny język pytania: EN 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności