Parlamendi esitatud küsimused
PDF 99kWORD 21k
13. aprill 2012
O-000100/2012

Suuliselt vastatav küsimus O-000100/2012

komisjonile

Kodukorra artikkel 115

Timothy Kirkhope

fraktsiooni ECR nimel


  Teema:  Biomeetrilised passid

 Vastus täiskogul 

2004. aastal vastu võetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 2252/2004 liikmesriikide poolt väljastatud passide ja reisidokumentide turvaelementide ja biomeetria standardite kohta astuti tähtis samm, et reisidokumendid turvalisemaks muuta. 2008. aastal korraldatud läbivaatamise tulemusena selgus, et vaja on täiendavaid andmeid „passiahelas” esinevate puudujääkide ületamiseks – alates passi taotlemisel esitatavatest dokumentidest ja andmete kogumisest kuni nende kontrollimiseni biomeetrilist süsteemi kasutavates piirikontrollipunktides.

Kas komisjonil on võimalik kinnitada, kas nõutud uuringute tulemused on juba kättesaadavad? Kas komisjon kaalub eeskirjade uut hindamist, võttes arvesse probleeme, mida ilmselt esineb mitmes liikmesriigis?

Peale selle, kas komisjon on viimasel ajal korraldanud uuringuid nn teise põlvkonna biomeetriliste süsteemide kulutasuvuse kohta? Kas komisjonil on liikmesriikidele anda soovitusi selle kohta, kuidas osutada passi uuendavale kodanikule teenust, mis on oma hinda väärt?

Ja lõpuks, kas komisjonil on veel muid algatusi, mida võiks soovitada, et lahendada biomeetrilise passi kaotamise ja varguse ning passipettuse juhtumeid?

Esitatud: 13.4.2012

Edastatud: 17.4.2012

Vastuse tähtaeg: 24.4.2012

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusteave - Privaatsuspoliitika