Postup : 2012/2621(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000101/2012

Predkladané texty :

O-000101/2012 (B7-0118/2012)

Rozpravy :

PV 13/06/2012 - 19
CRE 13/06/2012 - 19

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 105kWORD 23k
18. apríla 2012
O-000101/2012

Otázka na ústne zodpovedanie O-000101/2012

Komisii

článok 115 rokovacieho poriadku

Philippe Juvin, Thomas Ulmer

v mene skupiny PPE

Linda McAvan, Gilles Pargneaux

v mene skupiny S&D

Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

v mene skupiny ALDE

Margrete Auken, Michèle Rivasi

v mene skupiny Verts/ALE

Marina Yannakoudakis

v mene skupiny ECR

Marisa Matias

v mene skupiny GUE/NGL

Oreste Rossi

v mene skupiny EFD


  Vec:  Chybné silikónové prsníkové implantáty vyrobené francúzskou spoločnosťou PIP - revízia právnych predpisov EÚ o zdravotníckych pomôckach

 Odpoveď v pléne 

Ako bude Komisia – so zreteľom na svoj zámer zrevidovať právny rámec upravujúci zdravotnícke pomôcky – riešiť prípadné nedostatky v platných právnych predpisoch s cieľom predísť v budúcnosti výskytu prípadov, ako bol nedávny prípad prsníkových implantátov, ktoré nezodpovedali stanoveným kritériám kvality?

Predložené: 18.4.2012

Postúpené: 20.4.2012

Termín na zodpovedanie: 27.4.2012

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia