Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 99kWORD 23k
26. huhtikuuta 2012
O-000105/2012

Suullisesti vastattava kysymys O-000105/2012

komissiolle

työjärjestyksen 115 artikla

Astrid Lulling, Herbert Dorfmann, Elisabeth Köstinger, Esther de Lange, Mairead McGuinness, Michel Dantin, Peter Jahr, Petri Sarvamaa, Elisabeth Jeggle, Jim Higgins

PPE-ryhmän puolesta


  Aihe:  Kaikille eurooppalaisille maidontuottajille pehmeä lasku vapautetuille markkinoille vuonna 2015

EU:n maatalousministerit pääsivät 20. marraskuuta 2008 poliittiseen yhteisymmärrykseen YMP:n "terveystarkastuksesta", myös kiistanalaisesta maitokiintiöiden poistamisesta vuoden 2015 jälkeen. Useat jäsenvaltiot suostuivat kompromissiin vain sillä ehdolla, että asianmukaisilla, oikea-aikaisilla ja soveliailla toimenpiteillä varmistettaisiin kaikkien tuottajien sujuva siirtyminen vapautetuille maitomarkkinoille EU:n kaikilla alueilla.

Komissio vahvisti markkinatilannetta koskevassa tarkastelussaan joulukuussa 2010, että "pehmeän laskun" järjestyminen etenee hyvin, mutta myönsi, ettei se ehkä ole taattu joissakin jäsenvaltioissa. Tänä vuonna on määrä suorittaa toinen tarkastelu, ja on selvää, että yhä useamman jäsenvaltion kohdalla ei ole realistista odottaa pehmeää laskua.

Maito- ja maitotuotealan sopimussuhteita koskevassa asetuksessa ehdotetaan ratkaisua vain muutamiin tuottajien huolenaiheisiin. Monet ongelmat jäävät ratkaisematta. Komission uskottavuus, mitä tulee sen vuonna 2008 antamiin vakuutuksiin pehmeästä laskusta, vaarantuu vakavasti, ellei näihin erityisiin kysymyksiin puututa.

Miten komissio aikoo puuttua EU:n maidontuotannon alueelliseen tasapainoon, erityisesti mitä tulee alueisiin, joille kulkuyhteydet ovat vaikeat, sekä syrjäisimpiin alueisiin ja vuoristoisiin alueisiin, joilla paikallinen maaseututalous perustuu maidontuotantoon ja joilla viljelijöillä on hyvin vähän tuotantovaihtoehtoja?

Kunnianhimoisilla ja tuotteliailla maidontuottajilla ei välttämättä ole yhtäläisiä toimintaedellytyksiä kaikkialla EU:ssa – jotkut joutuvat kärsimään, mikäli tuottavat yli omien kiintiöidensä, kun taas toiset eivät joudu. Olisi harkittava useita vaihtoehtoja sille, miten mahdollistetaan joustavampi lähestymistapa vaikeuksissa olevien jäsenvaltioiden kohdalla, mukaan lukien rasvapitoisuuden mukauttaminen, kiintiöiden suurentaminen tai lisämaksun alentaminen. Mitä ratkaisua komissio aikoo ehdottaa tämän ongelman ratkaisemiseksi tai ainakin sen lieventämiseksi vuoteen 2015 mennessä?

Koska vuonna 2015 tapahtuva vapauttaminen alkaa olla lähellä, olisi mahdollisimman pian, mieluiten vuonna 2012, esitettävä ehdotus lainsäädäntötoimista, joilla varmistetaan ainakin "pehmeämpi" lasku. Onko komissio valmis esittämään lainsäädäntöehdotuksen tällaisella aikataululla?

Jätetty: 26.4.2012

Välitetty: 30.4.2012

Määräaika: 7.5.2012

Kysymyksen alkukieli: EN 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö