Parlamento klausimas - O-000106/2012Parlamento klausimas
O-000106/2012

  Jaunimo galimybių iniciatyva

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000106/2012
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis
Pervenche Berès
Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vadu

Procedūra : 2012/2617(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-000106/2012
Pateikti tekstai :
O-000106/2012 (B7-0113/2012)
Balsavimas :
Priimti tekstai :

Dėl užsitęsusių finansų ir ekonomikos krizės Europoje padarinių labai išaugo jaunimo nedarbas – nuo 14,7 proc. 2008 m. iki 22,1 proc. 2011 m. pradžioje. ES apie 5,5 milijonai jaunų žmonių yra bedarbiai – tai reiškia, kad daugiau kaip vienas iš penkių jaunesnių nei 25 m. žmonių neranda darbo. Daug jaunų žmonių neišnaudoja savo mokymosi potencialo arba neįgauna gebėjimų, reikalingų darbdaviams. Šiuo metu 7,5 milijonai 15–24 m. amžiaus žmonių nei dirba, nei studijuoja, nei mokosi.

Pateikta: 26.4.2012

Perduota: 30.4.2012

Atsakyti iki: 7.5.2012