Parlementaire vraag - O-000106/2012Parlementaire vraag
O-000106/2012

  Initiatief "Kansen voor jongeren"

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000106/2012
aan de Commissie
Artikel 115 van het Reglement
Pervenche Berès
namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Procedure : 2012/2617(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
O-000106/2012
Ingediende teksten :
O-000106/2012 (B7-0113/2012)
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

De aanhoudende financieel-economische crisis in Europa heeft ertoe geleid dat de jeugdwerkloosheid flink is gestegen: van 14,7% in 2008 naar 22,1% aan het begin van 2011. In de EU zijn momenteel ongeveer 5,5 miljoen jongeren werkloos, hetgeen erop neerkomt dat meer dan een op de vijf mensen jonger dan 25 jaar geen baan kan vinden. Tegelijkertijd benutten veel jongeren hun onderwijspotentieel niet of leren vaardigheden waar werkgevers niet op zitten te wachten. 7,5 miljoen mensen in de leeftijdscategorie 15 tot 24 jaar hebben op dit moment geen baan en volgen ook geen onderwijs of opleiding.

Ingediend: 26.4.2012

Doorgezonden: 30.4.2012

Uiterste datum beantwoording: 7.5.2012