Parlementaire vraag - O-000110/2012Parlementaire vraag
O-000110/2012

  Toekomst van het Europees vennootschapsrecht

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000110/2012
aan de Commissie
Artikel 115 van het Reglement
Klaus-Heiner Lehne
namens de Commissie juridische zaken

Procedure : 2012/2669(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
O-000110/2012
Ingediende teksten :
O-000110/2012 (B7-0117/2012)
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

De Commissie juridische zaken vindt het verheugend dat de Commissie in overleg is getreden over de toekomst van het Europees vennootschapsrecht en voornemens is in de tweede helft van 2012 vervolginitiatieven aan te kondigen. Het Europees vennootschapsrecht is van cruciaal belang voor een goede werking van de interne markt en de Europese Unie heeft behoefte aan een vennootschapsrechtelijk kader dat aansluit bij de huidige trends, zoals de steeds belangrijker wordende grensoverschrijdende dimensie, de ontwikkeling van nieuwe bedrijfsmodellen en veranderingen in de economische randvoorwaarden.

Ingediend: 7.5.2012

Doorgezonden: 9.5.2012

Uiterste datum beantwoording: 16.5.2012