Procedură : 2012/2661(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-000113/2012

Texte depuse :

O-000113/2012 (B7-0115/2012)

Dezbateri :

PV 24/05/2012 - 6
CRE 24/05/2012 - 6

Voturi :

Texte adoptate :


Întrebări parlamentare
PDF 194kWORD 29k
14 mai 2012
O-000113/2012

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000113/2012

adresată Comisiei

Articolul 115 din Regulamentul de procedură

Rafał Trzaskowski, Andreas Schwab, Simon Busuttil, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Csaba Őry, Jacek Saryusz-Wolski, Romana Jordan, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-Pelcz, Małgorzata Handzlik

în numele Grupului PPE

Evelyne Gebhardt, Olga Sehnalová, Marek Siwiec

în numele Grupului S&D

Jürgen Creutzmann, Robert Rochefort, Renate Weber, Marielle de Sarnez, Marian Harkin, Baroness Sarah Ludford

în numele Grupului ALDE

Heide Rühle

în numele Grupului Verts/ALE

Adam Bielan

în numele Grupului ECR


  Subiect:  Contingentele elvețiene referitoare la numărul de permise de ședere acordate resortisanților din Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, Slovenia, Slovacia, Republica Cehă și Ungaria

 Răspuns în plen 

Autoritățile elvețiene au decis, în data de 18 aprilie 2012, introducerea contingentelor referitoare la numărul permiselor de ședere de categorie B, acordate resortisanților din opt țări europene, reamintind clauza de salvgardare consacrată de articolul 10 al Acordului privind libera circulație a persoanelor (ALCP) din 1999 și referindu-se la dispozițiile Protocolului din 2004, anexat la acesta.

Consideră Comisia că măsurile tranzitorii referitoare la punerea în aplicare a articolului 10 din acordul din 1999 în cazul celor opt țări în cauză, astfel cum prevede Protocolul din 2004 la acesta, sunt încă aplicabile? Dacă nu, consideră Comisia că autoritățile elvețiene au dreptul de a folosi Protocolul din 2004 ca temei juridic pentru introducerea de măsuri speciale?

Mai mult, având în vedere faptul că dispozițiile Articolului 10 din acordul din 1999 fac referire la „lucrătorii salariați și lucrătorii care desfășoară activități independente în cadrul Comunității Europene”, consideră Comisia că autoritățile elvețiene au dreptul de a introduce o diferențiere națională între statele membre UE-25, prin: a) stabilirea de plafoane naționale care ar putea declanșa aplicarea clauzei de salvgardare; și b), în consecința a), introducerea contingentelor referitoare la numărul de permise de ședere acordate anumitor naționalități? Dacă nu, ce măsuri consideră Comisia că ar trebui luate de Uniunea Europeană pentru a răspunde la măsurile introduse de autoritățile elvețiene?

Având în vedere cele de mai sus și interpretarea în mod clar diferită a autorităților elvețiene a deciziei din 18 aprilie 2012, exprimată de Înaltul Reprezentant, baroneasa Ashton, consideră Comisia actualul Acord privind libera circulație a persoanelor, un mecanism suficient și eficient?

În acest context, reamintind Rezoluția Parlamentului P7_TA(2010)0300 din 7 septembrie 2010 referitoare la „SEE-Elveția: obstacole în calea realizării depline a pieței interne” și numărul de cereri referitoare la chestiuni legate de piața internă în general și la libertatea oferirii de servicii în special, ce progrese a făcut Comisia cu privire la aceste puncte și care este situația actuală a negocierilor privind relațiile viitoare dintre Uniunea Europeană și Elveția.

Depunere: 14.5.2012

Trimisă: 16.5.2012

Termen pentru răspuns: 23.5.2012

Limba originală a întrebării: EN
Aviz juridic - Politica de confidențialitate