Parlamendi esitatud küsimus - O-000127/2012Parlamendi esitatud küsimus
O-000127/2012

  Prahtimisest tulenev oht lipuriigi vastutusele ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooni (CITES) raames

Suuliselt vastatav küsimus O-000127/2012
komisjonile
Kodukorra artikkel 115
Gabriel Mato Adrover
Kalanduskomisjoni nimel

Menetlus : 2012/2699(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-000127/2012
Esitatud tekstid :
O-000127/2012 (B7-0120/2012)
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Kalanduses vastutab lõplikult laeva tegevuse eest, sealhulgas püükide deklareerimise, juhtimismeetmete jõustamise, kontrolltegevuse jne eest lipuriik. Nii ELi ETR-kalapüüki käsitlev määrus ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga võitlemiseks kui ka ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) suunised ETR-kalapüügi kohta tuginevad sellele põhimõttele.

Seda kauaaegset põhimõtet ohustab prahtimisalane tegevus. Kui riik, kes on seotud kalapüügiga avamerel, prahib laeva, mis sõidab muu riigi lipu all, peab laeva tegevuse eest olema vastutav lipuriik, mitte prahtiv riik.

Ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooni (CITES) raames kaalutakse aga praegu niisuguse teksti vastuvõtmist, millega määrataks vastutus laeva tegevuse eest prahtivale riigile. Näiteks oleks see vastutav muu riigi lipu all sõitvate laevade avamerel püütud liikide ekspordisertifikaatide allkirjastamise eest. On selge, et niisuguse teksti vastuvõtmine looks ohtliku pretsedendi ja eeskirjadest möödahiilimise võimaluse ETR-kalapüügi jaoks.

Paljud riigid, kes sõlmivad prahtimisalaseid kokkuleppeid, ei ole võimelised kontrollima kalandustegevust oma majandusvööndis, veelgi vähem avamerel. Kui esildatud tekst võetakse CITESi raames vastu, toetaksid prahtimist kasutada soovivad riigid samu „eriolukordi” muudes rahvusvahelistes foorumites, eelkõige piirkondlikes kalandusorganisatsioonides, kus see võib tekitada suurt kahju ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastasele võitlusele.

Kas komisjon võiks selgitada, milline on tema seisukoht selles küsimuses ning kuidas ta kavatseb tagada lipuriigi vastutuse absoluutse ülimuslikkuse CITESis ja muudes asjaomastes foorumites?

Esitatud: 22.6.2012

Edastatud: 26.6.2012

Vastuse tähtaeg: 3.7.2012