Parlamenti kérdés - O-000127/2012Parlamenti kérdés
O-000127/2012

  A hajóbérbeadásban rejlő veszélyek a lobogó szerinti állam kötelezettségeire nézve a CITES-egyezményben

Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000127/2012
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 115. cikke
Gabriel Mato Adrover
a Halászati Bizottság nevében

Eljárás : 2012/2699(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
O-000127/2012
Előterjesztett szövegek :
O-000127/2012 (B7-0120/2012)
Szavazatok :
Elfogadott szövegek :

A halászat során egy hajó tevékenységéért a lobogó szerinti tagállam tartozik alapvetően felelősséggel, köztük a fogások bejelentéséért, a gazdálkodási intézkedések megerősítéséért, az ellenőrzési tevékenységekért stb. A jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelemre irányuló ún. IUU-rendelet és a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászatról szóló FAO-iránymutatások egyaránt erre az alapelvre épülnek.

E régóta követett elvet sodorja veszélybe a hajóbérlet gyakorlata. Amennyiben egy nyílt tengeri halászatot folytató állam egy másik tagállam lobogója alatti hajót vesz bérbe, akkor a lobogó szerinti, s nem pedig a bérlő államnak kell viselnie a felelősséget a hajó tevékenységéért.

Ugyanakkor a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES) értelmében jelenleg is folynak eszmecserék egy olyan szöveg elfogadásáról, amely a bérlő államra ruházná a hajó tevékenységéért a felelősséget. Például a bérlő állam viselné a felelősséget a nyílt tengereken egy másik állam lobogója alatt hajózó halászhajó által kifogott fajok utáni kiviteli engedélyek aláírásáért. Világos, hogy amennyiben e szöveget elfogadják, ez veszélyes precedenst teremtene és kiskapukat nyitna meg a jogellenes, szabályozatlan és be nem jelentett halászat terén. 

Számos, bérleti megállapodást kötő állam képtelen nemhogy a nyílt tengeren, de a kizárólagos gazdasági övezetében (KGÖ) folyó halászati tevékenységek ellenőrzésére.  Amennyiben a javasolt szöveget a CITES-egyezmény keretében elfogadják, azon országok, amelyek élnének a hajóbérlés lehetőségével, más nemzetközi fórumokon is – különösen a regionális halászati gazdálkodási szervezet előtt – ugyanilyen „különleges helyzetet” szorgalmaznának, ami súlyos károkat okozna a jogellenes, szabályozatlan és be nem jelentett halászat elleni küzdelemben. 

Kifejtené a Bizottság, hogy mi az álláspontja az ügyben, illetve hogy hogyan szándékozik biztosítani a lobogó szerinti állam felelősségének abszolút elsőbbségét a CITES-egyezményben és egyéb jelentős nemzetközi fórumokon?

Előterjesztve: 22.6.2012

Továbbítva: 26.6.2012

A válaszadás határideje: 3.7.2012