Întrebare parlamentară - O-000127/2012Întrebare parlamentară
O-000127/2012

  Navlosirea amenință responsabilitățile statului de pavilion în cadrul Convenției CITES

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000127/2012
adresată Comisiei
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
Gabriel Mato Adrover
în numele Comisia pentru pescuit

Procedură : 2012/2699(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-000127/2012
Texte depuse :
O-000127/2012 (B7-0120/2012)
Voturi :
Texte adoptate :

În domeniul pescuitului, statul de pavilion este responsabil în ultimă instanță pentru activitățile unei nave, inclusiv pentru declararea capturilor, respectarea măsurilor de gestiune, activitățile de control etc. Atât Regulamentul INN al UE de combatere a pescuitului ilegal, nereglementat și nedeclarat, cât și orientările FAO privind INN se bazează pe principiul respectiv.

Acest principiu tradițional este amenințat de practica navlosirii. Dacă un stat care desfășoară activități de pescuit în larg navlosește o navă sub pavilionul unui alt stat, statul de pavilion și nu statul navlositor trebuie să răspundă pentru activitățile navei.

Totuși, în cadrul Convenției privind comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție (CITES) se are în vedere în prezent adoptarea unui text care să acorde statului navlositor responsabilitatea pentru activitățile navei. Acesta ar răspunde, de exemplu, de semnarea certificatelor de export pentru speciile capturate în larg de navele sub pavilionul unui alt stat. În mod evident, adoptarea acestui text ar crea un precedent periculos și o lacună juridică în ceea ce privește pescuitul INN.

Numeroase state care încheie acorduri de navlosire nu sunt capabile să controleze activitățile de pescuit din zonele lor economice exclusive, cu atât mai puțin în larg. În cazul în care textul propus este adoptat în cadrul CITES, țările care recurg la navlosire ar invoca aceleași „situații speciale” și în alte foruri internaționale, în special în organizațiile regionale de gestionare a pescuitului, ceea ce ar putea afecta serios lupta împotriva pescuitului INN.

Ar putea Comisia să explice care este poziția sa în privința respectivă și cum intenționează să asigure primatul absolut al responsabilității statului de pavilion, în CITES și în alte foruri internaționale relevante?

Depunere: 22.6.2012

Trimisă: 26.6.2012

Termen pentru răspuns: 3.7.2012