Parlamentná otázka - O-000127/2012Parlamentná otázka
O-000127/2012

  Ohrozenie zodpovednosti vlajkových štátov vyplývajúce z prenajímania v rámci dohovoru CITES

Otázka na ústne zodpovedanie O-000127/2012
Komisii
článok 115 rokovacieho poriadku
Gabriel Mato Adrover
v mene Výboru pre rybné hospodárstvo

Postup : 2012/2699(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
O-000127/2012
Predkladané texty :
O-000127/2012 (B7-0120/2012)
Hlasovanie :
Prijaté texty :

V rybnom hospodárstve vlajkový štát v konečnom dôsledku zodpovedá za činnosti plavidla vrátane deklarovania úlovku, realizácie riadiacich opatrení, kontrolných činností a pod. Tak nariadenie EÚ na boj proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, ako aj usmernenia Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) o nezákonnom, nenahlásenom a neregulovanom rybolove vychádzajú z tento zásady.

Túto dávnu zásadu ohrozuje prax prenajímania. Ak štát, ktorý sa venuje rybolovu na šírom mori, si prenajíma plavidlo plávajúce pod vlajkou iného štátu, potom vlajkový štát, a nie prenajímajúci štát musí zodpovedať za činnosti plavidla.

Podľa Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) sa však vyskytujú úvahy o prijatí textu, ktorý by uložil zodpovednosť za činnosti plavidla prenajímajúcemu štátu. Napríklad, zodpovedal by za podpisovanie vývozných potvrdení pre živočíšne druhy vylovené na šírom mori plavidlom plaviacim sa pod vlajkou iného štátu. Je jasné, že ak sa tento text prijme, vytvorí sa nebezpečný precedens a medzera na nezákonný, nenahlásený a neregulovaný rybolov.

Mnohé štáty, ktoré uzatvárajú dohody o prenajímaní, nedokážu kontrolovať rybolovné činnosti v ich exkluzívnej hospodárskej zóne (EEZ), nieto ešte na šírom mori. Ak sa navrhovaný text schváli v rámci dohody CITES, krajiny, ktoré chcú využívať prenajímané plavidlá, by obhajovali rovnaké „osobitné situácie“ na iných medzinárodných fórach, najmä v organizáciách pre riadenie regionálneho rybolovu (RFMO), kde by mohli napáchať obrovské škody v boji proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu.

Mohla by Komisia vysvetliť, aký postoj zaujíma v tejto otázke a ako chce zabezpečiť absolútnu nadradenosť zodpovednosti vlajkového štáty v rámci dohody CITES a na ďalších významných medzinárodných fórach?

Predložené: 22.6.2012

Postúpené: 26.6.2012

Termín na zodpovedanie: 3.7.2012