Parlamentarno vprašanje - O-000127/2012Parlamentarno vprašanje
O-000127/2012

  Grožnja, ki jo predstavlja zakup za odgovornost države zastave v okviru konvencije CITES

Vprašanje za ustni odgovor O-000127/2012
za Komisijo
Člen 115 poslovnika
Gabriel Mato Adrover
v imenu Odbora za ribištvo

Postopek : 2012/2699(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
O-000127/2012
Predložena besedila :
O-000127/2012 (B7-0120/2012)
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

V ribištvu je država zastave končno odgovorna za dejavnosti plovila, vključno s prijavo ulova, izvrševanjem ukrepov upravljanja, nadzorovanjem dejavnosti itd. Tako uredba EU o nezakonitem, neprijavljenem in nereguliranem ribolovu kot tudi smernice FAO o nezakonitem, neprijavljenem in nereguliranem ribolovu temeljijo na tem načelu.

To že dolgo uveljavljeno načelo ogroža praksa zakupa. Če država, ki se ukvarja z ribolovom na odprtem morju, zakupi plovilo, ki pluje pod zastavo druge države, mora biti za dejavnosti plovila odgovorna država zastave in ne država, ki je plovilo zakupila.

Vendar obstajajo v okviru Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES) razmišljanja o tem, da bi se sprejelo besedilo, ki bi odgovornost za dejavnosti plovila prenašalo na državo, ki plovilo vzame v zakup. Bila bi recimo odgovorna za podpis izvoznih potrdil za vrste, ki jih na odprtem morju ulovijo plovila, ki plujejo pod zastavo druge države. Če bi bilo tako besedilo sprejeto, bi seveda pomenilo nevaren precedens in vrzel za nezakoniti, neprijavljeni in neregulirani ribolov.

Številne države, ki sklenejo sporazume o zakupu, ne morejo nadzorovati ribolovnih dejavnosti niti v svoji izključni ekonomski coni, kaj šele na odprtem morju. Če se v okviru konvencije CITES sprejme predlagano besedilo, bodo države, ki se želijo poslužiti zakupa, navajale enake „posebne razmere“ v drugih mednarodnih forumih, zlasti v regionalnih organizacijah za upravljanje ribištva, to bi pa lahko izjemno škodovalo boju proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu.

Ali lahko Komisija obrazloži, kakšno je njeno stališče o tej zadevi in kako namerava zagotoviti absolutno prednost države zastave, tako v okviru konvencije CITES kot tudi v drugih mednarodnih forumih?

Vloženo: 22.6.2012

Posredovano: 26.6.2012

Rok za odgovor: 3.7.2012