Parlamento klausimas - O-000129/2012Parlamento klausimas
O-000129/2012

  EB ir Izraelio susitarimas: Pramonės produktų atitikties vertinimas ir pripažinimas (angl. ACAA), papildomas Europos ir Viduržemio jūros valstybių susitarimo protokolas

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000129/2012
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis
Vital Moreira
Tarptautinės prekybos komiteto vadu
Elmar Brok
Užsienio reikalų komiteto vadu

Procedūra : 2012/2693(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-000129/2012
Pateikti tekstai :
O-000129/2012 (B7-0119/2012)
Balsavimas :
Priimti tekstai :

Europos Parlamento buvo paprašyta pritarti EB ir Izraelio ACAA susitarimui. Tačiau Tarptautinės prekybos komitetui (INTA) susirūpinimą kelia įvairūs klausimai, susiję su šiuo susitarimu, kaip antai jo teritorinės taikymo srities teisiniai aspektai ir konstituciniai klausimai, susiję su jo įgyvendinimu. Taigi Parlamentas prašo patikslinti keletą klausimų:

Pateikta: 26.6.2012

Perduota: 28.6.2012

Atsakyti iki: 5.7.2012