Pytanie poselskie - O-000129/2012Pytanie poselskie
O-000129/2012

  Układ WE-Izrael - ocena zgodności oraz zatwierdzania wyrobów przemysłowych (CAA); Protokół dodatkowy do układu euro-śródziemnomorskiego

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000129/2012
do Komisji
art. 115 Regulaminu PE
Vital Moreira
Komisji Handlu Międzynarodowego
Elmar Brok
Komisji Spraw Zagranicznych

Procedura : 2012/2693(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
O-000129/2012
Teksty złożone :
O-000129/2012 (B7-0119/2012)
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

Zwrócono się do Parlamentu o wydanie zgody na układ WE–Izrael. Jednakże Komisja Handlu Międzynarodowego (INTA) ma szereg obaw dotyczących tego układu, mianowicie obawy natury prawnej dotyczące zasięgu terytorialnego oraz obawy natury konstytucyjnej dotyczące wdrożenia tego układu. Parlament zwraca się zatem z wnioskiem o udzielenie następujących wyjaśnień:

Przedłożone: 26.6.2012

Przekazane: 28.6.2012

Termin na udzielenie odpowiedzi: 5.7.2012