Parlamentin kysymys - O-000132/2012Parlamentin kysymys
O-000132/2012

  Schengen - laittomat rajatarkastukset sisärajoilla

26.6.2012

Suullisesti vastattava kysymys O-000132/2012
neuvostolle
työjärjestyksen 115 artikla
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Stanimir Ilchev, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Jelko Kacin, Ivo Vajgl
ALDE-ryhmän puolesta

Vapaa liikkuvuus kuuluu Euroopan unionin perusperiaatteisiin, ja mahdollisuus liikkua EU:n alueella ilman sisärajoilla tehtäviä rajatarkastuksia on yksi EU:n parhaista saavutuksista.

Alue, jonka sisärajoilla ei tehdä tarkastuksia ja joka mahdollistaa kansalaisten, työntekijöiden, tavaroiden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden, on olennaisen tärkeä sisämarkkinoiden onnistumiselle sekä Euroopan jatkuville pyrkimyksille vauhdittaa talouskasvua.

Valitettavasti Schengenin säännöstöön kohdistuu yhä enemmän haasteita kaikissa jäisenvaltioissa. Jälleen kerran on valitettu sisärajoilla tehtävistä tarkastuksista. Tällä kertaa valitukset ja niihin liittyvät yksityiskohtaiset tiedot koskevat tarkastuksia, joita Saksan viranomaiset tekevät järjestelmällisesti tšekkiläisiin linja-autoihin raja-alueilla. Helmikuussa 2012 esiteltyjen tilastojen mukaan Saksaan matkaavista linja-autoista tarkastetaan noin 55,3 prosenttia.

Alankomaalainen tuomioistuin päätti 11. toukokuuta 2012, että Alankomaiden viranomaisten 1. kesäkuuta 2011 lähtien "Mobiel Toezicht Veiligheid" -järjestelyn nojalla tekemillä tarkastuksilla on "Vreemdelingenbesluit 2000" -päätöksen 4 artiklan 17 kohdan a alakohdan perusteella sama vaikutus kuin rajatarkastuksilla ja että ne ovat selvästi Schengenin säännöstön määräysten, erityisesti Schengenin rajasäännöstön 20 ja 21 artiklan, vastaisia.

Onko neuvosto tietoinen näistä seikoista? Katsooko neuvosto, että jotakin olisi tehtävä näiden Schengenin säännöstön järjestelmällisten rikkomisten lopettamiseksi?

Katsooko neuvosto, että tämä kasvava suuntaus osoittaa, että on tarve luoda todellinen eurooppalainen Schengenin arviointimekanismi?

Jätetty: 26.6.2012

Välitetty: 27.6.2012

Määräaika: 18.7.2012