Parlamento klausimas - O-000132/2012Parlamento klausimas
O-000132/2012

26.6.2012

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000132/2012Tarybai
Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Stanimir Ilchev
, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Jelko Kacin, Ivo VajglALDE frakcijos vardu

  Šengenas ir neteisėta kontrolė kertant vidaus sienasJudėjimo laisvė yra esminis ES principas, o galimybė judėti ES viduje be patikrinimų kertant vidaus sienas – vienas didžiausių ES laimėjimų.

Erdvė, kurioje nėra kontrolės kertant vidaus sienas ir kurioje piliečiai, darbuotojai, prekės ir paslaugos gali laisvai judėti, labai svarbi siekiant sėkmingos bendrosios rinkos ir Europai dedant nuolatines pastangas paskatinti ekonomikos augimą.

Deja, valstybėse narėse problemos

dėl Šengeno susitarimo vis didėja. Vėl gauta skundų dėl kontrolės kertant vidaus sienas. Šį kartą skundai, prie kurių pateikiami išsamūs duomenys, susiję su patikrinimais, kuriuos Vokietijos institucijos sistemingai atlieka tikrindamos čekų autobusus pasienyje. Pagal 2012 m. vasario mėn. pateiktą statistiką, patikrinama apie 55,3 proc. per Vokietiją vykstančių autobusų.2012

 m. gegužės 11 d. Nyderlandų teismas nusprendė, kad nuo 2011 m. birželio 1 d. Nyderlandų institucijų atliekami patikrinimai pagal saugumo mobiliojo užtikrinimo (Mobiel Toezicht Veiligheid) nuostatas, remiantis 2000 m. įstatymo dėl užsienio piliečių (Vreemdelingenbesluit 2000) 4(17)a straipsniu, turi tokį pat poveikį kaip pasienio kontrolė ir akivaizdžiai pažeidžia Šengeno taisykles, konkrečiai Šengeno sienų kodekso 20 ir 21 straipsnius.Ar Tarybai šie faktai žinomi? Ar Taryba mano, jog reikėtų imtis kokių nors veiksmų, kad Šengeno taisyklės nebebūtų taip sistemingai pažeidinėjamos?

Ar Taryba mano, kad ši plintanti tendencija rodo, jog reikia sukurti realų Europos Šengeno vertinimo mechanizmą?

Pateikta: 26.6.2012

Perduota: 27.6.2012

Atsakyti iki: 18.7.2012

 

906815.LT