Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 199kWORD 28k
26 Ιουνίου 2012
O-000133/2012

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000133/2012

προς την Επιτροπή

Άρθρο 115 του Κανονισμού

Renate Weber, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Stanimir Ilchev, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Jelko Kacin, Ivo Vajgl

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE


  Θέμα:  Σένγκεν - παράνομοι έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα

Η ελεύθερη κυκλοφορία είναι μια καθοριστική αρχή της ΕΕ και η δυνατότητα μετακίνησης εντός της ΕΕ χωρίς να ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα αποτελεί ένα από τα  πιο επιτυχημένα επιτεύγματά της.

Ένας χώρος χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα είναι απαραίτητος για την επιτυχία της ενιαίας αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών, των εργαζομένων, των αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και για τις συνεχείς προσπάθειες  της Ευρώπης να τονώσει την οικονομική ανάπτυξη.

Δυστυχώς, οι προκλήσεις του Σένγκεν εξακολουθούν να πολλαπλασιάζονται σε όλα τα κράτη μέλη. Για μια ακόμη φορά, έγιναν καταγγελίες σχετικά με την διεξαγωγή ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα. Αυτή τη φορά, οι καταγγελίες (συνοδευόμενες από λεπτομερή στοιχεία) αφορούν λεωφορεία της Τσεχίας,  που ελέγχονται σε συστηματική βάση από τις γερμανικές αρχές, σε περιοχές κοντά στα σύνορα. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που παρουσιάσθηκαν (Φεβρουάριος 2012), περίπου το 55,3% των λεωφορείων που διέρχονται από τη Γερμανία ελέγχονται.

Εν τω μεταξύ, υπήρξε μια απόφαση ολλανδικού δικαστηρίου, στις 11 Μαΐου 2012,  σύμφωνα με την οποία οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται  στο πλαίσιο της "Mobiel Toezicht Veiligheid" που διενεργείται από τις ολλανδικές αρχές, από την 1η Ιουνίου 2011, με βάση το άρθρο 4(17) a της "Vreemdelingenbesluit 2000", έχουν τα ίδια αποτελέσματα με τους συνοριακούς ελέγχους και συνιστούν σαφή παραβίαση των κανόνων του Σένγκεν, ήτοι τα άρθρα 20 και 21 του κώδικα συνόρων του Σένγκεν.

Γνωρίζει η Επιτροπή αυτά τα γεγονότα; Μετά από μήνες έρευνας, είναι η Επιτροπή έτοιμη να λάβει θέση όσον αφορά τους ελέγχους στα ολλανδικά σύνορα και να κινήσει τη διαδικασία επί παραβάσει, σύμφωνα με το άρθρο 258 της ΣΛΕΕ, κατά οποιασδήποτε χώρας που παραβιάζει σαφώς τους κανόνες του Σένγκεν;

Ποια μέτρα προτίθεται η Επιτροπή να λάβει σχετικά με τη διακυβέρνηση του Σένγκεν ενόψει της σειράς των επεισοδίων - συμπεριλαμβανομένης και της γαλλο-ιταλικής φιλονικίας σε σχέση με τους Τυνήσιους μετανάστες που οδήγησε στην επαναφορά των ελέγχων κοντά Ventimiglia, και το σχέδιο της Δανίας να επαναφέρει τους ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα - που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο ετών; Προτίθεται η Επιτροπή να αποδεχθεί ότι οι προτάσεις για τη διακυβέρνηση του Σένγκεν τείνουν να εξουδετερωθούν από την απόφαση του Συμβουλίου να τροποποιήσει τη νομική βάση της πρότασης για τη δημιουργία ενός μηχανισμού αξιολόγησης  στην εν λόγω περιοχή;

Κατάθεση: 26.6.2012

Διαβίβαση: 28.6.2012

Λήξη προθεσμίας: 5.7.2012

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου