Întrebări parlamentare
PDF 190kWORD 26k
26 iunie 2012
O-000133/2012

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000133/2012

adresată Comisiei

Articolul 115 din Regulamentul de procedură

Renate Weber, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Stanimir Ilchev, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Jelko Kacin, Ivo Vajgl

în numele Grupului ALDE


  Subiect:  Schengen - controale ilegale la frontierele interne

Libertatea de circulație este un principiu fundamental al UE, iar posibilitatea de a circula în UE fără a fi controlat la frontierele interne este una dintre realizările sale cele mai importante.

Un spațiu fără controale la frontierele interne, care permite libera circulație a lucrătorilor, a mărfurilor și a serviciilor, este esențial pentru succesul pieței unice și pentru continuarea eforturilor Europei de a stimula creșterea economică.

Din păcate, provocările cu care se confruntă sistemul Schengen continuă să crească în statele membre. Încă o dată, s-au depus plângeri cu privire la existența unor controale la frontierele interne. De data aceasta, plângerile, însoțite de informații detaliate, se referă la controalele autobuzelor cehe, efectuate sistematic de autoritățile germane în zonele de frontieră. În conformitate cu datele statistice prezentate în februarie 2012, aproximativ 55,3% din autobuzele care trec prin Germania sunt controlate.

În acest timp, la 11 mai 2012, un tribunal olandez a hotărât că controalele efectuate de la 1 iunie 2011 de către autoritățile olandeze, în cadrul „Mobiel Toezicht Veiligheid”, în temeiul articolului 4 alineatul (17) litera (a) a „Vreemdelingenbesluit 2000”, produc același efect ca și controalele de frontieră și încalcă în mod clar normele Schengen, mai exact articolele 20 și 21 din Codul frontierelor Schengen.

Este Comisia informată cu privire la aceste fapte? După luni de anchetă, este Comisia pregătită să ia poziție cu privire la controalele de la frontierele olandeze și să inițieze procedura de constatare a încălcării dreptului UE, în conformitate cu articolul 258 din TFUE, față de toate țările care încalcă în mod evident normele Schengen?

Ce măsuri intenționează Comisia să ia cu privire la guvernanța Schengen având în vedere seria de incidente petrecute în ultimii doi ani, inclusiv neînțelegerea franco-italiană cu privire la imigranții tunisieni, care a condus la reintroducerea controalelor în apropiere de Ventimiglia, precum și planul danez de a reintroduce controale la frontierele interne? Comisia acceptă faptul că propunerile privind guvernanța Schengen au fost deturnate de decizia Consiliului de a modifica temeiul juridic al propunerii privind instituirea unui mecanism de evaluare pentru acest spațiu?

Depunere: 26.6.2012

Trimisă: 28.6.2012

Termen pentru răspuns: 5.7.2012

Limba originală a întrebării: EN 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate