Parlamentiniai klausimai
PDF 258kWORD 26k
2012 m. liepos 3 d.
O-000144/2012

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000144/2012

Komisijai

Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis

Sophia in 't Veld, Renate Weber, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Baroness Sarah Ludford, Gianni Vattimo, Cecilia Wikström, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez

ALDE frakcijos vardu


  Tema:  ES ir JAV susitarimo dėl Terorizmo finansavimo sekimo programos (TFSP) įgyvendinimas

Europolo jungtinė priežiūros institucija savo pranešime apie ataskaitą dėl antrojo patikrinimo, susijusio su Europolo užduočių pagal susitarimą dėl Terorizmo finansavimo sekimo programos (TFSP) bei jungtinės priežiūros institucijos rekomendacijų, pateiktų po patikrinimo praėjusiais metais, įgyvendinimu, teigia, kad negalima daryti išvados, jog ES ir JAV susitarimo 4 straipsnis buvo įgyvendintas. Jungtinė priežiūros institucija pastebi, kad neegzistuoja nei laiko, nei geografinių apribojimų. Kitaip tariant, perduodami visi duomenys. Ar Komisija sutinka, kad tai yra didelį nerimą kelianti išvada?

Ar Komisija sutinka, kad jeigu jungtinės priežiūros institucijos pastebėjimas yra tikslus, įgyvendinant susitarimą nėra pasiekiamas vienas pagrindinių jo tikslų, o būtent – neperduoti duomenų dideliais kiekiais?

Ar Komisija mano, kad ES ir JAV susitarimas turėtų būti įgyvendinamas visapusiškai laikantis ES skaidrumo standartų? Ar Komisija gali paaiškinti dėl kokių priežasčių negalima susipažinti su išsamia jungtinės priežiūros institucijos ataskaita, nors jungtinė priežiūros institucija ir neprieštarauja jos paskelbimui?

Ar Komisija žino apie galiojančią teismų praktiką, o būtent – bylą S. In 't Veld prieš Tarybą (T-529/09), kuria remiantis, kai dokumentai yra susiję su tarptautiniais reikalais, skaidrumo principui nėra taikoma jokia savaiminė ir bendro pobūdžio išimtis? Ar Komisija pripažįsta, kad neturint prieigos prie visos svarbios informacijos, negalima vykdyti prasmingos demokratinės priežiūros?

Ar Komisija sutinka, kad kyla pavojus pagrindinėms piliečių teisėms, todėl jie turi teisę žinoti ar ES ir JAV susitarimas yra visapusiškai bei tinkamai įgyvendinamas?

Ar Komisija gali paaiškinti, ar duomenys buvo iš tiesų panaudoti taip, kaip aprašyta susitarimo 5 straipsnyje? Ar Komisija, vykdydama derybas dėl susitarimo su JAV, žinojo apie skirtumą tarp duomenų gavybos ir socialinių tinklų analizės? Jei ne, kodėl? Jei taip, kodėl apie tai nebuvo informuoti Parlamentas ir Taryba?

Ar Komisija gali paaiškinti kada ji ketina parengti duomenų išgavimo Europos teritorijoje sistemą, kas buvo svarbi sąlyga norint gauti Europos Parlamento pritarimą?

Pateikta: 3.7.2012

Perduota: 5.7.2012

Atsakyti iki: 12.7.2012

 

Klausimo originalo kalba: EN 
Teisinė informacija - Privatumo politika