Procedure : 2012/2791(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-000159/2012

Indgivne tekster :

O-000159/2012 (B7-0367/2012)

Forhandlinger :

PV 19/11/2012 - 18
CRE 19/11/2012 - 18

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 7kWORD 23k
13. september 2012
O-000159/2012

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000159/2012

til Kommissionen

jf. forretningsordenens artikel 115

Klaus-Heiner Lehne, Luigi Berlinguer, Eva Lichtenberger, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Tadeusz Zwiefka

for Retsudvalget


  Om:  Godkendelsen af otte nye tredjelandes tiltrædelse af Haag-konventionen fra 1980 om internationale børnebortførelser

 Besvarelse på plenarmøde 

Haag-konventionen om de civile aspekter af internationale børnebortførelser af 25. oktober 1980 har stor betydning, da den etablerer et system for en hurtig tilbagelevering af bortførte børn til deres rigtige bopælsland.

For at konventionen kan finde anvendelse mellem et ansøgerland og et lande, der allerede har underskrevet konventionen, skal tiltrædelsen accepteres at det lande, der allerede er medlem.

Kommissionen mener, at EU har opnået eksklusiv ekstern kompetence i forbindelse med internationale børnebortførelser, idet den allerede har udøvet sin interne kompetence på dette område, bl.a. gennem Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003.

Kommissionen har derfor fremlagt otte forslag til afgørelse, hvori medlemsstaterne opfordres til på EU's vegne at acceptere otte tredjelandes tiltrædelse.

Rådet blokerer imidlertid før øjeblikket disse afgørelser og nægter at høre Parlamentet og dermed skabe udvikling i sagen, da det tilsyneladende bestrider principperne bag disse afgørelser ud fra juridiske overvejelser.

Kan Kommissionen bekræfte, at EU har eksklusiv ekstern kompetence i denne sag?

Kan Kommissionen fremlægge et groft skøn over antallet af internationale børnebortførelser, hvor denne forsinkelse kan have haft negative konsekvenser i betragtning af, at Marokko og Rusland - to lande, som et betydeligt antal EU-borgere har familiemæssige forbindelser til - hører til blandt de otte lande?

Er Kommissionen enig med forespørgerne i, at Rådet bør afstå fra sine juridiske indsigelser mod disse afgørelse, så de kan godkendes?

Indgivet: 13.9.2012

Videresendt: 17.9.2012

Besvarelsesfrist: 24.9.2012

Forespørgslens originalsprog: EN 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik