Procedura : 2012/2791(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000159/2012

Teksty złożone :

O-000159/2012 (B7-0367/2012)

Debaty :

PV 19/11/2012 - 18
CRE 19/11/2012 - 18

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 192kWORD 25k
13 września 2012
O-000159/2012

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000159/2012

do Komisji

art. 115 Regulaminu PE

Klaus-Heiner Lehne, Luigi Berlinguer, Eva Lichtenberger, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Tadeusz Zwiefka

Komisji Prawnej


  Przedmiot:  Zgoda na przystąpienie ośmiu państw trzecich do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej uprowadzenia dziecka za granicę

 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

Konwencja haska dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę z dnia 25 października 1980 r. ma ogromne znaczenie, ponieważ ustanawia system umożliwiający niezwłoczny powrót uprowadzonego dziecka do państwa jego stałego pobytu.

Aby konwencja była skuteczna w stosunkach między państwem przystępującym a państwem umawiającym się, państwa, które już są stroną konwencji muszą wyrazić zgodę na to przystąpienie.

Komisja uważa, że Unia Europejska nabyła wyłączne uprawnienia zewnętrzne w zakresie uprowadzenia dziecka za granicę, ponieważ wykonywała już swoje wewnętrzne uprawnienia w tej dziedzinie, w szczególności na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003.

Dlatego też Komisja przedstawiła osiem projektów decyzji, aby państwa członkowskie wyraziły w imieniu Unii zgodę na przystąpienie do konwencji ośmiu państw trzecich.

Rada blokuje jednak obecnie te decyzje i odmawia skonsultowania się z Parlamentem, a tym samym uniemożliwia dokonanie postępów w tej sprawie, ponieważ, jak się wydaje, sprzeciwia się tym decyzjom z przyczyn prawnych.

Czy Komisja może potwierdzić, że Unia ma wyłączne uprawnienia zewnętrzne w tej dziedzinie?

Czy Komisja może podać przybliżoną liczbę pojedynczych przypadków uprowadzenia dziecka za granicę, na które opóźnienie to może wpłynąć negatywnie, biorąc pod uwagę, że Rosja i Maroko – państwa, z którymi znaczna liczba obywateli UE ma powiązania rodzinne – znajdują się wśród tych ośmiu państw?

Czy Komisja zgadza się z osobami składającymi podpisy pod niniejszym pytaniem, a które uważają, że Rada powinna wycofać zastrzeżenia co do tych decyzji i umożliwić ich przyjęcie?

Przedłożone: 13.9.2012

Przekazane: 17.9.2012

Termin na udzielenie odpowiedzi: 24.9.2012

Oryginalny język pytania: EN 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności