Parlamenti kérdés - O-000169/2012Parlamenti kérdés
O-000169/2012

  Közvetítés polgári és kereskedelmi ügyekben

Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000169/2012
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 115. cikke
Klaus-Heiner Lehne
a Jogi Bizottság nevében

Eljárás : 2012/2835(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
O-000169/2012
Előterjesztett szövegek :
O-000169/2012 (B7-0370/2012)
Szavazatok :
Elfogadott szövegek :

A Parlament közvetítés terén illetékes bizottságai üdvözlik a Bizottság válaszát arra, hogy egyre több tény bizonyítja, hogy a polgári és kereskedelmi ügyekben végzett közvetítés egyes szempontjairól szóló 2008. május 21-i 2008/52/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv a jelek szerint távolról sem érte el kitűzött céljait, így a következőket: „a jogviták alternatív rendezéséhez való hozzáférés elősegítése és a jogviták egyezséggel történő rendezésének megkönnyítése a közvetítés igénybevételének támogatása, valamint a közvetítés és a bírósági eljárás közötti kiegyensúlyozott kapcsolat biztosítása révén”.

A – nem egyszer a Bizottság által finanszírozott – kutatások és tanulmányok tanúsága szerint a bíróság elé vitt ügyek számához képest igen kevés esetben vették ténylegesen igénybe a közvetítést. Egyes országokban ez az arány a 0,1%-ot sem éri el.

Ráadásul egy nemrégiben a Parlamentben ismertetett tanulmány kimutatta, hogy a közvetítés – amennyiben széles körben igénybe veszik – jelentős és pontosan mérhető idő- és költségmegtakarítással járhat. A tanulmány rámutatott, hogy az EU-ban az átlagos közvetítés még nagyon alacsony (kb. 25%-os) sikeresség esetén is idő- és költségmegtakarítást eredményezne.

Tekintettel a fentiekre:

Előterjesztve: 12.10.2012

Továbbítva: 16.10.2012

A válaszadás határideje: 23.10.2012