Parlamento klausimas - O-000169/2012Parlamento klausimas
O-000169/2012

  Mediacija civilinėse ir komercinėse bylose

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000169/2012
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis
Klaus-Heiner Lehne
Teisės reikalų komiteto vadu

Procedūra : 2012/2835(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-000169/2012
Pateikti tekstai :
O-000169/2012 (B7-0370/2012)
Balsavimas :
Priimti tekstai :

Už mediacijos klausimus atsakingi Parlamento komitetai palankiai vertina Komisijos veiksmus, kurių imtasi atsižvelgiant į tai, kad vis daugiau įrodymų, jog toli gražu nepasiekti 2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2008/52/EB dėl tam tikrų mediacijos civilinėse ir komercinėse bylose aspektų apibrėžti tikslai, t. y. „sudaryti geresnes alternatyvaus ginčų sprendimo galimybes ir propaguoti taikų ginčų sprendimą skatinant naudotis mediacija bei užtikrinant subalansuotą mediacijos ir teismo proceso ryšį“.

Išties, kaip rodo mokslininkų darbai ir keletas tyrimų – kai kurie iš jų atlikti bendrai finansuojant Komisijai – mediacijos būdu išnagrinėtų bylų skaičius toliau sudaro labai mažą procentinę dalį bylinėjimosi teisme atvejų. Kai kuriose šalyse ši dalis mažesnė negu 0,1 proc.

Be to, Parlamente pristatytas neseniai atliktas tyrimas parodė, kad plačiai naudojant mediaciją galima sutaupyti daug griežtai skaičiuojamo laiko ir pinigų. Visų pirma šis tyrimas parodė, kad ES, net ir užtikrinusi labai nedidelį sėkmės lygį (apie 25 proc.), vis tiek sutaupytų ir laiko, ir pinigų.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau:

Pateikta: 12.10.2012

Perduota: 16.10.2012

Atsakyti iki: 23.10.2012