Întrebare parlamentară - O-000169/2012Întrebare parlamentară
O-000169/2012

  Medierea în materie civilă și comercială

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000169/2012
adresată Comisiei
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
Klaus-Heiner Lehne
în numele Comisia pentru afaceri juridice

Procedură : 2012/2835(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-000169/2012
Texte depuse :
O-000169/2012 (B7-0370/2012)
Voturi :
Texte adoptate :

Comisiile parlamentare cu responsabilități în domeniul medierii salută reacția Comisiei la indiciile din ce în ce mai numeroase care arată că Directiva 2008/52/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind anumite aspecte ale medierii în materie civilă și comercială este foarte departe de a-și atinge obiectivele declarate, și anume „de a facilita accesul la soluționarea alternativă a litigiilor și de a promova soluționarea pe cale amiabilă a acestora prin încurajarea utilizării medierii și asigurarea unei relații echilibrate între mediere și procedurile judiciare”.

Realitatea - demonstrată de lucrări academice și de o serie de studii, dintre care unele au fost cofinanțate de Comisie - este că numărul cauzelor mediate reprezintă o proporție extrem de scăzută din cauzele aduse în fața instanței. În unele țări, acest procent este de sub 0,1%.

În plus, un studiu recent prezentat în Parlament arată că atunci când se recurge frecvent la mediere, aceasta poate conduce la economii de timp și bani considerabile și riguros măsurabile. Acest studiu arată în special că, în UE, chiar și la o rată medie de succes foarte scăzută (aproximativ 25%), medierea tot ar conduce la economii financiare și temporale.

Având în vedere aceste elemente:

Depunere: 12.10.2012

Trimisă: 16.10.2012

Termen pentru răspuns: 23.10.2012