Parlamentarno vprašanje - O-000169/2012Parlamentarno vprašanje
O-000169/2012

  Mediacija v civilnih in gospodarskih zadevah

Vprašanje za ustni odgovor O-000169/2012
za Komisijo
Člen 115 poslovnika
Klaus-Heiner Lehne
v imenu Odbora za pravne zadeve

Postopek : 2012/2835(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
O-000169/2012
Predložena besedila :
O-000169/2012 (B7-0370/2012)
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

Odbori Parlamenta s pristojnostmi na področju mediacije pozdravljajo odziv Komisije na vse večjo količino dokazov, da Direktiva 2008/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o nekaterih vidikih mediacije v civilnih in gospodarskih zadevah še zdaleč ne izpolnjuje svojega zastavljenega cilja, ki je: „olajšati dostop do alternativnega reševanja sporov in spodbuditi mirno reševanje sporov s spodbujanjem uporabe mediacije in zagotavljanjem uravnoteženega odnosa med mediacijo in sodnimi postopki“.

Kot je pokazalo znanstveno delo in več študij, med katerimi so bile nekatere opravljene s sofinanciranjem Komisije, ostaja število primerov, pri katerih se posreduje z mediacijo, zelo majhno v primerjavi s številom primerov, ki jih obravnava sodišče. V nekaterih državah je ta odstotek celo nižji od 0,1 %.

Poleg tega je nedavna študija, predstavljena v Parlamentu, pokazala, da lahko obsežna uporaba mediacije omogoči znatne in dosledno merljive prihranke časa in denarja. Predvsem je ta študija pokazala, da bi mediacija v EU celo pri zelo nizki stopnji uspešnosti (okoli 25 %) v povprečju vseeno prihranila tako čas kot stroške.

Ob upoštevanju navedenega sprašujem:

Vloženo: 12.10.2012

Posredovano: 16.10.2012

Rok za odgovor: 23.10.2012