Parlamentsfrågor
PDF 20kWORD 23k
18 oktober 2012
O-000171/2012

Fråga för muntligt besvarande O-000171/2012

till rådet

Artikel 115 i arbetsordningen

Nathalie Griesbeck, Renate Weber, Sir Graham Watson, Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Baroness Sarah Ludford, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Metin Kazak, Jan Mulder, Stanimir Ilchev

för ALDE-gruppen


  Angående:  EU:s förberedelser inför en eventuell ström av asylsökande från Syrien

Europas löften om att stödja personer i behov av skydd har satts på prov vid två tillfällen den senaste tiden, men EU som helhet har misslyckats i detta prov.

     700 000 människor flydde våldet i Libyen förra året, varav många hamnade i flyktingläger i grannländerna. Av de 8 000 människor som FN ansåg vara i särskilt behov av hjälp gick EU-medlemsstaterna enligt kommissionsledamot Cecilia Malmström endast med på att ta emot 400. Norge, som inte är medlem i EU, tog emot nästan lika många på egen hand.

     2011 använde over 50 000 migranter skrangliga båtar för att korsa Medelhavet och ta sig till EU. Många omkom på vägen, medan andra steg i land på den italienska ön Lampedusa och på Malta utan att övriga EU-medlemsstater var till någon större hjälp: endast 300 flyktingar flyttades från Malta till andra medlemsstater.

I Syrien har 230 000 flyktingar flytt till grannländerna sedan oroligheterna bröt ut för ett och ett halvt år sedan. Inget omedelbart slut på våldet är i sikte, och det finns inte heller några förhoppningar om att konflikten snart ska kunna lösas. Turkiet försöker nu hantera 80 000 flyktingar, och ytterligare 10 000 människor i akut behov av skydd och sjukvård väntar vid gränsen.

EU bör stå fast vid sina värderingar om öppenhet och solidaritet och hjälpa förföljda syrier istället för att låta grannländerna ta hand om eventuella strömmar av asylsökande på egen hand.

Vilka förberedelser gör rådet inför en eventuell ström av asylsökande från Syrien?

Ingiven: 18.10.2012

Vidarebefordrad: 19.10.2012

Sista svarsdag: 9.11.2012

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy