Парламентарен въпрос - O-000172/2012Парламентарен въпрос
O-000172/2012

Подготовка на ЕС за евентуален наплив на лица от Сирия, търсещи убежище

18.10.2012

Въпрос с искане за устен отговор O-000172/2012
до Комисията
Член 115 от Правилника за дейността
Nathalie Griesbeck, Renate Weber, Sir Graham Watson, Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Baroness Sarah Ludford, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Metin Kazak, Jan Mulder, Stanimir Ilchev
от името на групата ALDE

Европейските обещания за подкрепа на хората, нуждаещи се от убежище, бяха подложени на изпитание два пъти в последно време. ЕС претърпя колективен неуспех в това изпитание:

  700 000 души избягаха от насилието в Либия миналата година; много от тях се озоваха в бежански лагери в съседните държави; от общо 8 000 души, идентифицирани от ООН като нуждаещи се от помощ, държавите–членки на ЕС, са дали съгласие да приемат само 400 според Сесилия Малмстрьом, член на Европейската комисия; Норвегия, държава, която не членува в ЕС, е приела близо толкова самостоятелно;

  през 2011 г. повече от 50 000 мигранти прекосиха Средиземно море с разнебитени плавателни съдове в опит да достигнат ЕС; много от тях загинаха, други пристигнаха на италианския остров Лампедуза и в Малта; останалите държави членки на ЕС не поеха отговорност и не помогнаха: само 300 бежанци бяха пренасочени от Малта към други държави членки.

В Сирия 230 000 бежанци са избягали в съседни държави от началото на сблъсъците преди 18 месеца. Не се вижда непосредствен край на насилието, нито има надежда за бързо разрешаване на този конфликт. Сега Турция се опитва да се справи с 80 000 бежанци и още 10 000 чакат на границата й в крайна нужда от защита и медицинска помощ.

ЕС следва да се придържа към своите ценности на отвореност и солидарност и да помогне на преследваните сирийски граждани, вместо да оставя съседните държави да се справят сами с евентуалния наплив на лица, търсещи убежище.

Каква подготовка извършва Комисията относно евентуалното пристигане на лица от Сирия, търсещи убежище?

Внесен: 18.10.2012

Предаден: 22.10.2012

Краен срок за отговор: 29.10.2012