Parlamentní otázky
PDF 190kWORD 42k
18. října 2012
O-000172/2012

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000172/2012

Komisi

článek 115 jednacího řádu

Nathalie Griesbeck, Renate Weber, Sir Graham Watson, Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Baroness Sarah Ludford, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Metin Kazak, Jan Mulder, Stanimir Ilchev

za skupinu ALDE


  Předmět:  Přípravy EU na možný příliv žadatelů o azyl ze Sýrie

Sliby Evropy, že podpoří osoby, které potřebují ochranu, byly v nedávné době dvakrát podrobeny zkoušce. EU v této zkoušce kolektivně selhala:

  za minulý rok uprchlo před násilím v Libyi 700 000 osob; mnoho z nich skončilo v uprchlických táborech v sousedních zemích; z 8 000 osob, které dle OSN potřebují akutní pomoc, přijaly členské státy EU podle komisařky Cecilie Malmströmové pouhých 400; Norsko a země, které nejsou členy EU, jich samy přijaly téměř stejný počet;

  V roce 2011 se přes Středozemní moře přepravilo ve vratkých člunech více než 50 000 běženců, jejichž cílem bylo dostat se do EU; mnoho z nich při těchto pokusech zemřelo, zbylí dorazili na italský ostrov Lampedusa nebo na Maltu; ostatní země Evropské unie na sebe nepřevzaly odpovědnost a neposkytly jim pomoc, pouhých 300 uprchlíků bylo z Malty přesídleno do ostatních členských států.

Od chvíle, kdy byly před 18 měsíci zahájeny boje, uprchlo ze Sýrie do sousedních zemí 230 000 běženců. Brzké ukončení násilí stejně jako jakákoliv naděje na rychlé vyřešení tohoto konfliktu jsou v nedohlednu. Turecko se nyní snaží vyrovnat s přílivem 80 000 uprchlíků, přičemž dalších 10 000 osob, které naléhavě potřebují ochranu a lékařskou pomoc, čeká na jeho hranicích.

EU by měla pevně trvat na svých hodnotách, tj. otevřenosti a solidaritě, a měla by pomoci pronásledovaným Syřanům a nedopustit, aby se sousední země s možným přílivem žadatelů o azyl musely vypořádávat samy.

Jak se Komise připravuje na případný příchod žadatelů o azyl ze Sýrie?

Předložení: 18.10.2012

Postoupení: 22.10.2012

Platné do: 29.10.2012

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN 
Právní upozornění - Ochrana soukromí