Parlamentní otázka - O-000172/2012Parlamentní otázka
O-000172/2012

    Přípravy EU na možný příliv žadatelů o azyl ze Sýrie

  18.10.2012

  Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000172/2012
  Komisi
  článek 115 jednacího řádu
  Nathalie Griesbeck, Renate Weber, Sir Graham Watson, Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Baroness Sarah Ludford, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Metin Kazak, Jan Mulder, Stanimir Ilchev
  za skupinu ALDE

  Sliby Evropy, že podpoří osoby, které potřebují ochranu, byly v nedávné době dvakrát podrobeny zkoušce. EU v této zkoušce kolektivně selhala:

    za minulý rok uprchlo před násilím v Libyi 700 000 osob; mnoho z nich skončilo v uprchlických táborech v sousedních zemích; z 8 000 osob, které dle OSN potřebují akutní pomoc, přijaly členské státy EU podle komisařky Cecilie Malmströmové pouhých 400; Norsko a země, které nejsou členy EU, jich samy přijaly téměř stejný počet;

    V roce 2011 se přes Středozemní moře přepravilo ve vratkých člunech více než 50 000 běženců, jejichž cílem bylo dostat se do EU; mnoho z nich při těchto pokusech zemřelo, zbylí dorazili na italský ostrov Lampedusa nebo na Maltu; ostatní země Evropské unie na sebe nepřevzaly odpovědnost a neposkytly jim pomoc, pouhých 300 uprchlíků bylo z Malty přesídleno do ostatních členských států.

  Od chvíle, kdy byly před 18 měsíci zahájeny boje, uprchlo ze Sýrie do sousedních zemí 230 000 běženců. Brzké ukončení násilí stejně jako jakákoliv naděje na rychlé vyřešení tohoto konfliktu jsou v nedohlednu. Turecko se nyní snaží vyrovnat s přílivem 80 000 uprchlíků, přičemž dalších 10 000 osob, které naléhavě potřebují ochranu a lékařskou pomoc, čeká na jeho hranicích.

  EU by měla pevně trvat na svých hodnotách, tj. otevřenosti a solidaritě, a měla by pomoci pronásledovaným Syřanům a nedopustit, aby se sousední země s možným přílivem žadatelů o azyl musely vypořádávat samy.

  Jak se Komise připravuje na případný příchod žadatelů o azyl ze Sýrie?

  Předložení: 18.10.2012

  Postoupení: 22.10.2012

  Platné do: 29.10.2012