Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000172/2012Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000172/2012

    EU's forberedelser i forbindelse med en mulig indstrømning af asylansøgere fra Syrien

  18.10.2012

  Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000172/2012
  til Kommissionen
  jf. forretningsordenens artikel 115
  Nathalie Griesbeck, Renate Weber, Sir Graham Watson, Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Baroness Sarah Ludford, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Metin Kazak, Jan Mulder, Stanimir Ilchev
  for ALDE-Gruppen

  Europæiske løfter om at hjælpe folk, der har brug for beskyttelse, er blevet sat på prøve to gange i den senere tid. EU er kollektivt dumpet til den prøve:

       700.000 mennesker flygtede fra volden Libyen sidste år.  Mange endte i flygtningelejre i nabolandene, og ud af de 8.000 mennesker, der, efter hvad FN havde påvist, havde særligt behov for hjælp, gik EU's medlemsstater ifølge kommissær Cecilia Malmström kun med til at modtage 400.  Norge, som ikke er et EU-land, tog alene imod næsten lige så mange.

       I 2011 sejlede over 50.000 migranter tværs over Middelhavet i usikre fartøjer for at nå EU. Mange omkom undervejs, medens andre nåede til den italienske ø Lampedusa eller til Malta. De andre EU-lande tilbød ikke at hjælpe, og kun 300 flygtninge blev overført fra Malta til andre medlemsstater.

  I Syrien er 230.000 mennesker flygtet til nabolandene, siden kampene startede for 18 måneder siden. Der er ikke umiddelbart nogen ende på volden i sigte eller noget håb om, at denne konflikt hurtigt kan løses. Tyrkiet forsøger nu at tage sig af 80.000 flygtninge, og der står yderligere 10.000 personer, som desperat har behov for beskyttelse og lægehjælp, og venter ved Tyrkiets grænser.

  EU burde leve op til sine idealer om åbenhed og solidaritet og komme forfulgte syrere til hjælp i stedet for at lade deres nabolande om selv at klare en mulig indstrømning af asylansøgere.

  Hvilke forberedelser træffer Kommissionen med hensyn til eventuel indrejse af asylansøgere fra Syrien?

  Indgivet: 18.10.2012

  Videresendt: 22.10.2012

  Besvarelsesfrist: 29.10.2012