Parlamendi esitatud küsimused
PDF 113kWORD 24k
18. oktoober 2012
O-000172/2012

Suuliselt vastatav küsimus O-000172/2012

komisjonile

Kodukorra artikkel 115

Nathalie Griesbeck, Renate Weber, Sir Graham Watson, Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Baroness Sarah Ludford, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Metin Kazak, Jan Mulder, Stanimir Ilchev

fraktsiooni ALDE nimel


  Teema:  ELi valmisolek võimalikule suurele varjupaigataotlejate sissevoolule Süüriast

Euroopa Liidu lubadused varjupaika vajavaid isikuid toetada on viimasel ajal kaks korda proovile pandud. EL tervikuna on selles testis põrunud:

     eelmisel aastal põgenes 700 000 inimest Liibüast vägivalla eest; paljud ei jõudnud naaberriikide põgenikelaagritest kaugemale; volinik Cecilia Malmströmi andmetel olid ELi liikmesriigid nõus vastu võtma vaid 400 nendest 8000 isikust, kes ÜRO hinnangul eriti abi vajasid; Norra, kes ELi liikmesriik ei ole, võttis üksi vastu peaaegu sama palju;

     enam kui 50 000 migranti ületas 2011. aastal Vahemere halvas korras meresõidukites, eesmärgiga jõuda ELi; paljud surid üritades, osad aga jõudsid Itaalia Lampedusa-nimelisele saarele või Maltale; ülejäänud ELi liikmesriigid oma abi ei pakkunud − ainult 300 põgenikku liikus Maltalt edasi teistesse liikmesriikidesse.

Süüriast on alates lahingute algusest poolteist aastat tagasi naaberriikidesse põgenenud 230 000 inimest. Hetkel ei paista, et vägivald niipea lõppeda võiks, ning pole ka mingit lootust, et konflikti oleks võimalik kiiresti lahendada. Türgi püüab hetkel hakkama saada 80 000 põgenikuga ning veel 10 000 kaitset ja arstiabi väga vajavat põgenikku ootab Türgi piiri taga.

EL peaks kindlaks jääma sellistele väärtustele nagu avatus ja solidaarsus ning pakkuma tagakiusatud süürlastele abi, selle asemel et lasta naaberriikidel võimaliku suure varjupaigataotlejate sissevooluga üksi tegeleda.

Millised on komisjoni ettevalmistused arvestades võimalikku suurt varjupaigataotlejate sissevoolu Süüriast?

Esitatud: 18.10.2012

Edastatud: 22.10.2012

Vastuse tähtaeg: 29.10.2012

Keel, milles küsimus esitati: EN 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika