Parlamentin kysymys - O-000172/2012Parlamentin kysymys
O-000172/2012

  EU:n valmistautuminen Syyriasta mahdollisesti tulevien turvapaikanhakijoiden suureen määrään

18.10.2012

Suullisesti vastattava kysymys O-000172/2012
komissiolle
työjärjestyksen 115 artikla
Nathalie Griesbeck, Renate Weber, Sir Graham Watson, Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Baroness Sarah Ludford, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Metin Kazak, Jan Mulder, Stanimir Ilchev
ALDE-ryhmän puolesta

EU:n lupaukset tukea suojaa tarvitsevia ihmisiä on testattu pariin otteeseen viime aikoina. EU on epäonnistunut näissä testeissä:

     Viime vuonna 700 000 ihmistä pakeni Libyan väkivaltaisuuksia, ja monet heistä päätyivät pakolaisleireille naapurimaihin. Vaikka Yhdistyneet kansakunnat katsoi 8 000 ihmisen olevan erityisen avun tarpeessa, komission jäsenen Cecilia Malmströmin mukaan EUjäsenvaltiot suostuivat vastaanottamaan heistä vain 400. Norja, joka ei ole EU-maa, vastaanotti yksinään lähes yhtä monta pakolaista.

     Vuonna 2011 yli 50 000 siirtolaista ylitti Välimeren veneillä tullakseen Eurooppaan. Monet kuolivat matkalla, loput saapuivat Italialle kuuluvalle Lampedusan saarelle tai Maltalle. Muut EU-maat eivät ryhdistäytyneet ja auttaneet: vain 300 pakolaista sijoitettiin Maltalta muihin jäsenvaltioihin.

Syyriassa 230 000 pakolaista on paennut naapurimaihin sen jälkeen, kun taistelut siellä alkoivat 18 kuukautta sitten. Näkyvissä ei ole välitöntä loppua väkivaltaisuuksille eikä enää toivoa tämän konfliktin nopeasta selvittämisestä. Turkki yrittää nyt selvitä tilanteesta, jossa 80 000 pakolaista on jo saapunut maahan ja 10 000 uutta kipeästi suojaa ja terveydenhoitoa tarvitsevaa odottaa maan rajalla.

EU:n olisi pidettävä kiinni avoimuuden ja yhteisvastuun periaatteistaan ja auttaa vainottuja syyrialaisia sen sijaan, että se jättää naapurimaat selviytymään yksin mahdollisesta turvapaikanhakijoiden tulvasta.

Kuinka komissio valmistautuu Syyriasta mahdollisesti tulevien turvapaikanhakijoiden suureen määrään?

Jätetty: 18.10.2012

Välitetty: 22.10.2012

Määräaika: 29.10.2012