Parlamento klausimas - O-000172/2012Parlamento klausimas
O-000172/2012

  ES pasiruošimas galimam prieglobsčio prašytojų iš Sirijos antplūdžiui

18.10.2012

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000172/2012
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis
Nathalie Griesbeck, Renate Weber, Sir Graham Watson, Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Baroness Sarah Ludford, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Metin Kazak, Jan Mulder, Stanimir Ilchev
ALDE frakcijos vardu

Europos pažadai remti asmenis be prieglobsčio pastaruoju metu išbandyti du kartus. ES valstybės šio bandymo neišlaikė.

  Pernai nuo smurto Libijoje pabėgo 700 000 žmonių; daugelis jų atsidūrė kaimyninių šalių pabėgėlių stovyklose. Pasak Komisijos narės Cecilios Malmström, iš 8 000 žmonių, kuriems, kaip nurodė Jungtinės Tautos, ypač reikėjo pagalbos, ES valstybės narės sutiko priimti tik 400. Norvegija, ne ES narė, viena priėmė beveik tiek pat.

  2011 m. daugiau nei 50 000 emigrantų, norėdami pasiekti ES, per Viduržemio jūrą kėlėsi netvirtais laivais; daug jų kelionės metu žuvo, kiti pasiekė Italijos salą Lampedūzą arba Maltą. Kitos ES šalys neprisidėjo prie pagalbos veiksmų: iš Maltos į kitas valstybes nares perkelti tik 300 pabėgėlių.

Nuo tada, kai prieš 18 mėnesių Sirijoje prasidėjo kovos, iš jos į kaimynines šalis pabėgo 230 000 pabėgėlių. Nepanašu, kad smurtas tuoj liausis, ir nėra jokios vilties, kad konfliktas bus greitai išspręstas. Šiuo metu Turkija bando padėti 80 000 pabėgėlių, o dar 10 000, kuriems žūtbūtinai reikalinga apsauga ir medicininė pagalba, laukia prie Turkijos sienos.

ES turėtų tvirtai laikytis savo propaguojamų atvirumo ir solidarumo vertybių ir suteikti pagalbą persekiojamiems Sirijos gyventojams, užuot palikusi kaimynines šalis vienas spręsti galimo prieglobsčio prašytojų antplūdžio problemą.

Kaip Komisija ruošiasi galimam prieglobsčio prašytojų iš Sirijos antplūdžiui?

Pateikta: 18.10.2012

Perduota: 22.10.2012

Atsakyti iki: 29.10.2012