Parlamenta jautājums - O-000172/2012Parlamenta jautājums
O-000172/2012

  ES gatavošanās iespējamam patvēruma meklētāju pieplūdumam no Sīrijas

18.10.2012

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000172/2012
Komisijai
Reglamenta 115. pants
Nathalie Griesbeck, Renate Weber, Sir Graham Watson, Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Baroness Sarah Ludford, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Metin Kazak, Jan Mulder, Stanimir Ilchev
ALDE grupas vārdā

Eiropas solījumi sniegt atbalstu cilvēkiem, kam vajadzīga pajumte, pēdējā laikā ir pārbaudīti divkārt. ES šajā pārbaudē ir cietusi neveiksmi:

  pagājušā gadā no vardarbības Lībijā bēga 700 000 cilvēku; daudzi no viņiem nonāca kaimiņvalstu bēgļu nometnēs; saskaņā ar komisāres Cecilia Malmström sniegto informāciju no 8000 cilvēkiem, ko ANO identificēja kā tādus, kam īpaši vajadzīga palīdzība, ES dalībvalstis piekrita pieņemt tikai 400 personas; Norvēģija, kas nav ES dalībvalsts, viena pati pieņēma gandrīz tādu pašu bēgļu skaitu;

  2011. gadā vairāk nekā 50 000 migrantu ar nedrošām laivām šķērsoja Vidusjūru, lai sasniegtu ES; daudzi šajā ceļā mira, citi nokļuva Lampedūzas salā Itālijā vai Maltā; pārējās ES dalībvalstis neiesaistījās un nepiedāvāja palīdzību, — tikai 300 bēgļu tika pārvietoti no Maltas uz citām dalībvalstīm.

Kopš 18 mēnešus atpakaļ sākās kaujas Sīrijā, 230 000 bēgļu ir devušies uz kaimiņvalstīm. Nav sagaidāms, ka vardarbība tuvākajā laikā beigsies, nedz arī ir kādas cerības ātri atrisināt šo konfliktu. Patlaban Turcija cenšas tikt galā ar situāciju, kad tajā ir ieradušies 80 000 bēgļu un pie robežas gaida vēl 10 000, kuriem steidzami nepieciešama aizsardzība un medicīniskā palīdzība.

ES būtu stingri jāievēro savas vērtības attiecībā uz atvērtību un solidaritāti un jāsniedz palīdzība vajātajiem sīriešiem, nevis jāļauj kaimiņvalstīm vienām tikt galā ar iespējamo patvēruma meklētāju pieplūdumu.

Kādus sagatavošanas darbus Komisija ir veikusi attiecībā uz iespējamo patvēruma meklētāju ierašanos no Sīrijas?

Iesniegšanas datums: 18.10.2012

Nosūtīts: 22.10.2012

Termiņš atbildei: 29.10.2012