Mistoqsija Parlamentari - O-000172/2012Mistoqsija Parlamentari
O-000172/2012

    It-tħejjija tal-UE għal influss possibbli mis-Sirja ta' persuni li jfittxu ażil

  18.10.2012

  Mistoqsija għal tweġiba orali O-000172/2012
  lill-Kummissjoni
  Artikolu 115 tar-Regoli ta’ Proċedura
  Nathalie Griesbeck, Renate Weber, Sir Graham Watson, Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Baroness Sarah Ludford, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Metin Kazak, Jan Mulder, Stanimir Ilchev
  f'isem il-Grupp ALDE

  Il-wegħdiet Ewropej biex jiġu appoġġjati n-nies fil-bżonn ta' kenn ġew, fiż-żminijiet riċenti, ittestjati darbtejn. L-UE kollettivament falliet dak it-test:

       is-sena l-oħra, 700 000 persuna ħarbu mill-vjolenza fil-Libja; ħafna spiċċaw f'kampijiet tar-refuġjati fil-pajjiżi ġirien; mit-8 000 persuna identifikati min-Nazzjonijiet Uniti bħala persuni fil-bżonn partikolari ta' għajnuna, l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea qablu biss li jirċievu 400, skont il-Kummissarju Cecilia Malmström; in-Norveġja, pajjiż mhux fl-UE, aċċettat waħedha kważi l-istess ammont;

       Fl-2011, iktar minn 50 000 immigrant qasmu l-Baħar Mediterran f'bastimenti żgangati biex jaslu fl-UE; ħafna mietu jippruvaw, oħrajn waslu fil-gżira Taljana ta' Lampedusa jew f'Malta; il-pajjiżi l-oħra tal-UE ma ħadux il-pożizzjoni tagħhom biex jagħtu l-għajnuna: 300 refuġjat biss ġew rilokati minn Malta għal Stati Membri oħra.

  Fis-Sirja, 230 000 refuġjat ħarbu lejn pajjiżi ġirien minn meta beda l-ġlied 18-il xahar ilu. Ma nistgħu naraw ebda tmiem fil-qrib għall-vjolenza, lanqas xi tama li tinstab soluzzjoni malajr għal dan il-kunflitt. It-Turkija bħalissa qed tipprova tlaħħaq ma' 80 000 refuġjat u 10 000 oħra, fil-bżonn urġenti tal-protezzjoni u għajnuna medika, qed jistennew fuq il-fruntiera tagħha.

  L-UE għandha tibqa' soda fil-valuri tagħha ta' ftuħ u solidarjetà u tkun ta' għajnuna għas-Sirjani ppersegwitati minflok tħalli lill-pajjiżi ġirien jipprovaw ilaħħqu waħedhom ma' influss possibbli ta' persuni li jfittxu ażil.

  Il-Kummissjoni kif qed tipprepara għall-possibilità li jaslu persuni jfittxu l-ażil mis-Sirja?

  Imressqa: 18.10.2012

  Mgħoddija: 22.10.2012

  L-iskadenza għat-tweġiba: 29.10.2012