Parlementaire vraag - O-000172/2012Parlementaire vraag
O-000172/2012

    Voorbereiding van de EU op een mogelijke instroom van asielzoekers uit Syrië

  18.10.2012

  Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000172/2012
  aan de Commissie
  Artikel 115 van het Reglement
  Nathalie Griesbeck, Renate Weber, Sir Graham Watson, Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Baroness Sarah Ludford, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Metin Kazak, Jan Mulder, Stanimir Ilchev
  namens de ALDE-Fractie

  De Europese beloften om mensen te helpen die een toevluchtsoord nodig hebben, zijn onlangs tweemaal op de proef gesteld. De EU heeft deze test niet doorstaan:

       700.000 mensen zijn afgelopen jaar het geweld in Libië ontvlucht. Velen kwamen terecht in vluchtelingenkampen in de buurlanden. Van de 8.000 vluchtelingen die door de Verenigde Naties werden aangemerkt als mensen die dringend hulp nodig hebben, wilden de lidstaten van de EU er slechts 400 opvangen, volgens commissaris Cecilia Malmström. Noorwegen, een land dat niet tot de EU behoort, accepteerde in zijn eentje bijna dit aantal.

       In 2011 staken meer dan 50.000 migranten in gammele bootjes de Middellandse Zee over om de EU te bereiken. Velen kwamen om het leven, anderen kwamen aan op het Italiaanse eiland Lampedusa of op Malta. De andere EU-landen namen niet het voortouw om hulp te bieden: slechts 300 vluchtelingen werden vanuit Malta in andere lidstaten gehuisvest.

  Vanuit Syrië zijn 230.000 mensen naar buurlanden gevlucht sinds 18 maanden geleden de gevechten uitbraken. Het einde van het geweld is nog niet in zicht en evenmin bestaat er hoop op een snelle oplossing van dit conflict. Turkije probeert nu aan 80.000 vluchtelingen hulp te bieden en aan zijn grens wachten nog eens 10.000 vluchtelingen die dringend bescherming en medische hulp nodig hebben.

  De EU zou aan haar waarden van openheid en solidariteit moeten vasthouden en de vervolgde Syriërs hulp moeten bieden in plaats van de buurlanden alleen te laten met een mogelijke instroom van asielzoekers.

  Hoe bereidt de Commissie zich voor op de mogelijke komst van asielzoekers uit Syrië?

  Ingediend: 18.10.2012

  Doorgezonden: 22.10.2012

  Uiterste datum beantwoording: 29.10.2012