Pytanie poselskie - O-000172/2012Pytanie poselskie
O-000172/2012

  Przygotowania w UE w związku z ewentualnym napływem uchodźców z Syrii, którzy będą się ubiegać o azyl

18.10.2012

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000172/2012
do Komisji
art. 115 Regulaminu PE
Nathalie Griesbeck, Renate Weber, Sir Graham Watson, Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Baroness Sarah Ludford, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Metin Kazak, Jan Mulder, Stanimir Ilchev
w imieniu grupy ALDE

Obietnice Europy dotyczące wsparcia dla osób potrzebujących schronienia zostały ostatnio dwukrotnie poddane testowi. Unia Europejska nie zdała tego testu:

     w ubiegłym roku 700 tys. osób opuściło Libię, uciekając przed przemocą; wiele z nich znalazło się w obozach dla uchodźców w krajach ościennych; spośród 8 tys. osób, które zdaniem Narodów Zjednoczonych potrzebowały szczególnej pomocy, UE i państwa członkowskie zgodziły się przyjąć 400, jak wynika z relacji komisarz C. Malmström; Norwegia, która nie jest członkiem UE, sama przyjęła prawie tyle samo osób;

     w 2011 r. ponad 50 tys. migrantów przepłynęło Morze Śródziemne w rozsypujących się łodziach, aby dotrzeć do UE; wielu zginęło podczas próby przeprawy, inni dotarli do wybrzeży włoskiej wyspy Lampedusa lub Malty; pozostałe kraje UE nie czuły się odpowiedzialne i nie udzieliły pomocy; zaledwie 300 uchodźców przeniesiono z Malty do innych państw członkowskich.

Od chwili rozpoczęcia walk 18 miesięcy temu z Syrii do krajów sąsiadujących uciekło 230 tys. uchodźców. Nie ma widoków na szybkie położenie kresu przemocy ani nadziei na równie szybkie rozwiązanie tego konfliktu. Turcja próbuje obecnie poradzić sobie z 80 tys. uchodźców, a dalsze 10 tys. czeka przy jej granicy bez żadnej ochrony i bez pomocy medycznej.

UE powinna bronić swoich wartości, takich jak otwartość i solidarność, i przyjść z pomocą prześladowanym Syryjczykom, a nie przyglądać się, jak kraje sąsiadujące same zmagają się z ewentualnym napływem uchodźców ubiegających się o azyl.

Jakie przygotowania Komisja poczyniła w odniesieniu do ewentualnego napływu uchodźców z Syrii, którzy będą się ubiegać o azyl?

Przedłożone: 18.10.2012

Przekazane: 22.10.2012

Termin na udzielenie odpowiedzi: 29.10.2012