Întrebare parlamentară - O-000172/2012Întrebare parlamentară
O-000172/2012

  Pregătirea UE pentru un eventual aflux de solicitanți de azil din Siria

18.10.2012

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000172/2012
adresată Comisiei
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
Nathalie Griesbeck, Renate Weber, Sir Graham Watson, Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Baroness Sarah Ludford, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Metin Kazak, Jan Mulder, Stanimir Ilchev
în numele Grupului ALDE

Promisiunile europene de a sprijini persoanele care au nevoie de adăpost au fost puse la încercare de două ori în ultimul timp. UE nu a reușit, în mod colectiv, să treacă acest test:

     700 000 de persoane au fugit din calea violențelor din Libia anul trecut; multe dintre acestea au ajuns în taberele de refugiați din țările vecine; din 8 000 de persoane identificate de Organizația Națiunilor Unite ca având nevoie deosebită de ajutor, statele membre ale UE au fost de acord să primească numai 400, conform afirmațiilor comisarului Cecilia Malmström; Norvegia, care nu este un stat membru al UE, a acceptat să primească aproape același număr de persoane;

     în 2011, mai mult de 50 000 de migranți au traversat Marea Mediterană în vase instabile pentru a ajunge în UE; mulți au murit în cursul acestei tentative, alții au ajuns în insula italiană Lampedusa sau în Malta; celelalte state ale UE nu au fost capabile să îi ajute: doar 300 de refugiați au fost transferați din Malta în alte state membre.

În Siria, 230 000 de refugiați au fugit în țările vecine din momentul în care au început conflictele, în urmă cu 18 luni. Nu se prevede încetarea imediată a violenței sau vreo speranță în vederea soluționării rapide a acestui conflict. În prezent, Turcia încearcă să facă față sosirii a 80 000 de refugiați. De asemenea, încă 10 000 de refugiați, care au nevoie urgentă de protecție și asistență medicală, așteaptă la frontiera țării.

UE trebuie să rămână fidelă valorilor sale de deschidere și solidaritate și să ofere ajutor sirienilor persecutați, în loc să lase țările vecine să facă față singure unui eventual aflux de solicitanți de azil.

Care sunt măsurile pe care Comisia le-a adoptat în vederea pregătirii pentru eventuala sosire a solicitanților de azil din Siria?

Depunere: 18.10.2012

Trimisă: 22.10.2012

Termen pentru răspuns: 29.10.2012