Parlamentná otázka - O-000172/2012Parlamentná otázka
O-000172/2012

  Prípravy EÚ na možný prílev uchádzačov o azyl zo Sýrie

18.10.2012

Otázka na ústne zodpovedanie O-000172/2012
Komisii
článok 115 rokovacieho poriadku
Nathalie Griesbeck, Renate Weber, Sir Graham Watson, Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Baroness Sarah Ludford, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Metin Kazak, Jan Mulder, Stanimir Ilchev
v mene skupiny ALDE

Dodržiavanie prísľubov EÚ podporovať ľudí, ktorí potrebujú prístrešie sa v poslednej dobe  podrobilo skúške dvakrát. EÚ ako celok v skúškach neuspela:

  Minulého roku utieklo z Líbye pred násilnosťami  700 000 ľudí. Mnoho z nich skončilo v utečeneckých táboroch v susedných krajinách. Podľa komisárky Cecílie Malmströmovej členské štáty EÚ súhlasili s prijatím iba 400 z 8 000 ľudí, ktorí podľa Organizácie spojených národov potrebovali pomoc najviac. Pritom len samotné Nórsko, nečlenská krajina, ich prijalo takmer rovnaký počet.

  V roku 2011sa na chatrných lodiach preplavilo cez Stredozemné more do EÚ viac ako 50 000 migrantov. Mnohí pri pokuse ujsť zahynuli, iní sa vylodili na talianskom ostrove Lampedusa alebo na Malte. Ostatné krajiny EÚ necítili zodpovednosť a neposkytli im pomoc. Iba 300 utečencov bolo premiestnených z Malty do iného členského štátu.

Za 18 mesiacov od začiatku bojov ušlo zo Sýrie do susediacich krajín 230 000 utečencov. Ukončenie násilia zatiaľ nie je v dohľade a nie je ani nádej, že sa tento konflikt vyrieši rýchlo. Teraz sa snaží Turecko poradiť si s 80 000 utečencami a ďalšími 10 000 ľuďmi, ktorí čakajú na hraniciach a potrebujú ochranu a lekársku starostlivosť.

EÚ by mala pevne dodržiavať svoje hodnoty otvorenosti a solidarity a prísť na pomoc prenasledovaným Sýrčanom namiesto toho, aby nechala susedné krajiny samé zvládať možné prílevy uchádzačov o azyl.

Ako je Komisia pripravená na možný príchod uchádzačov o azyl zo Sýrie?

Predložené: 18.10.2012

Postúpené: 22.10.2012

Termín na zodpovedanie: 29.10.2012