Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000180/2012Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000180/2012

  Διακρίσεις του εθνικού συμβουλίου ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων της Πολωνίας σε βάρος του καναλιού TV Trwam

31.10.2012

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000180/2012
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Zbigniew Ziobro
εξ ονόματος της Ομάδας EFD

Το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο της Πολωνίας απέρριψε αίτηση για τη χορήγηση άδειας μετάδοσης ψηφιακών ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών στο κανάλι TV Trwam (τηλεοπτικό κανάλι της καθολικής εκκλησίας) την οποία υπέβαλε το ίδρυμα ‘Lux Veritatis’.

Στην πιο πρόσφατη έκθεσή του, το Ανώτατο Ελεγκτικό Συνέδριο της Πολωνίας (NIK), ένας ανεξάρτητος φορέας που διεξάγει καθήκοντα λογιστικού ελέγχου στην Πολωνία, αναφέρει ότι διαπιστώθηκαν παρατυπίες στην έκδοση αδειών για την ψηφιακή πλατφόρμα. Υπάρχουν ισχυρισμοί ότι αυτές οι παρατυπίες συνδέονται με το εθνικό ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο (KRRiTV). Μία από τις κατηγορίες αφορά το γεγονός ότι οι φορείς που δεν πληρούσαν τα κριτήρια για να λάβουν άδεια ευνοήθηκαν σε βάρος εκείνων που τα πληρούσαν. Η μη χορήγηση άδειας, για παράδειγμα, στο κανάλι TV Trwam είχε αρνητικό αντίκτυπο. Πρέπει να σημειωθεί ότι πρόκειται για οργανισμό τηλεοπτικών μεταδόσεων που ασκεί κριτική στη σημερινή κυβέρνηση και τον σημερινό Πρόεδρο της Πολωνίας.

Πάνω από 2,25 εκατομμύρια Πολωνοί πολίτες υπέγραψαν αναφορά με την οποία ζητούν να δοθεί στον σταθμό TV Trwam μία θέση στον πολυπλέκτη και εκφράζουν έντονες διαμαρτυρίες για τον περιορισμό που ασκείται στην Πολωνία σε βάρος του πλουραλισμού των μέσων ενημέρωσης. Εξάλλου, σε περισσότερες από 60 πόλεις και δημοτικά διαμερίσματα της Πολωνίας πραγματοποιήθηκαν πορείες διαμαρτυρίας στις οποίες συμμετείχαν χιλιάδες ατόμων. Πέντε μέλη του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου της Πολωνίας διορίστηκαν κατόπιν πολιτικών ελιγμών στο πλαίσιο συμφωνίας που συνήφθη μεταξύ των πολιτικών κομμάτων που βρίσκονται σήμερα στην εξουσία στην Πολωνία. Ο επικεφαλής του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου της Πολωνίας, πρώην μέλος του κυβερνώντος κόμματος ‘Πλατφόρμα των Πολιτών’ (‘Platforma Obywatelska’), διορίσθηκε στη θέση του από τον Πρόεδρο Bronisław Komorowski, μέλος επίσης του ιδίου κόμματος.

Τα ανωτέρω στοιχεία νομιμοποιούν την Επιτροπή να λάβει σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι οι παρατυπίες που σημειώθηκαν στη διαδικασία ψηφιοποίησης συνιστούν παραβίαση της ελευθερίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης και της πολυφωνίας.

Ποια συγκεκριμένα μέτρα προτίθεται να λάβει η Επιτροπή και, αν ναι, πότε προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο αληθεύουν αυτές οι υπόνοιες όσον αφορά τον περιορισμό της ελευθερίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης και της πολυφωνίας στην Πολωνία, υπόνοιες τις οποίες καταγγέλλουν οι ευρείας κλίμακας λαϊκές διαμαρτυρίες και επαληθεύουν οι έλεγχοι που διεξήγαγε το Ανώτατο Ελεγκτικό Συνέδριο της Πολωνίας;

Κατάθεση: 31.10.2012

Διαβίβαση: 2.11.2012

Λήξη προθεσμίας: 9.11.2012