Parlamendi esitatud küsimus - O-000180/2012Parlamendi esitatud küsimus
O-000180/2012

  Telejaama TV Trwam diskrimineerimine Poola riikliku ringhäälingunõukogu poolt

31.10.2012

Suuliselt vastatav küsimus O-000180/2012
komisjonile
Kodukorra artikkel 115
Zbigniew Ziobro
fraktsiooni EFD nimel

Poola riiklik ringhäälingunõukogu lükkas tagasi sihtasutuse Lux Veritatis taotluse digitaalleviloa saamiseks katoliiklikule telekanalile TV Trwam.

Poolas auditifunktsioone teostava kõrgema auditiasutuse (NIK) uusima aruande kohaselt tuvastati digitaalplatvormi jaoks litsentside andmises eeskirjade eiramisi. Väidetavalt on eeskirjade eiramine seotud riikliku ringhäälingunõukogu (KRRiTV) tegevusega. Ühe väite kohaselt eelistas nõukogu kontsessioonide tingimusi mittetäitvaid asutusi asutustele, kes olid tingimused täitnud. Näiteks pidas auditiasutus taunitavaks TV Trwamile kontsessiooni andmisest keeldumist. Tuleb märkida, et tegemist on võimuloleva valitsuse ja presidendi suhtes kriitilise telejaamaga.

Üle 2,25 miljoni Poola kodaniku on andnud allkirja petitsioonile, millega nõutakse TV Trwamile multipleksikohta ja protesteeritakse meediapluralismi piiramise vastu Poolas. Rohkem kui 60 Poola linnas on toimunud mitme tuhande osavõtjaga protestimarsid. Viis KRRiTV liiget on ametisse nimetatud Poola valitsevate parteide poliitilise kokkuleppe alusel. Nõukogu juhi, valitsuspartei Kodanike Platvorm (Platforma Obywatelska – PO) endise liikme, nimetas ametisse president Bronisław Komorowski, kes on ka ise PO taustaga.

Need faktid näitavad, et komisjon peaks tõsiselt uurima meediavabaduse ja pluralismi põhimõtete rikkumisi seoses digiteerimisprotsessi eeskirjade eiramisega.

Milliseid konkreetseid meetmeid ja millal kavatseb komisjon ette võtta, et kontrollida kahtlustusi seoses meediavabaduse ja pluralismi piiramisega Poolas, mida kinnitavad laialdased protestiavaldused ja NIKi audit?

Esitatud: 31.10.2012

Edastatud: 2.11.2012

Vastuse tähtaeg: 9.11.2012