Parlamentná otázka - O-000180/2012Parlamentná otázka
O-000180/2012

  Diskriminácia televíznej spoločnosti TV Trwam zo strany poľskej Národnej rady pre vysielanie

31.10.2012

Otázka na ústne zodpovedanie O-000180/2012
Komisii
článok 115 rokovacieho poriadku
Zbigniew Ziobro
v mene skupiny EFD

Poľská Národná rada pre vysielanie zamietla žiadosť nadácie Lux Veritatis o udelenie licencie na digitálne vysielanie pre televíziu TV Trwam (katolícke televízne vysielanie).

Najvyšší kontrolný úrad Poľska (NIK) – nezávislý orgán vykonávajúci audit v Poľsku – zistil nezrovnalosti v udeľovaní licencií na digitálne vysielanie. Tieto nezrovnalosti sú údajne spojené s krokmi Národnej rady pre vysielanie (KRRiTV). Jedno z obvinení spočíva v tom, že subjekty, ktoré nesplnili podmienky pre udelenie povolenia, boli uprednostnené na úkor tých subjektov, ktoré tieto podmienky splnili. Neudelenie povolenia napríklad televízii TV Trwam bolo vnímané negatívne. Treba poznamenať, že ide o televíznu stanicu, ktorá je kritická voči súčasnej vláde a súčasnému prezidentovi.

Vyše 2,25 milióna poľských občanov podpísalo petíciu, v ktorej žiadajú, aby sa televízii TV Trwam poskytlo miesto v poľskom multiplexe, a protestujú proti zákazu plurality médií v Poľsku. Okrem toho sa vo viac ako 60 poľských mestách uskutočnili protestné pochody za účasti niekoľkých tisícov ľudí. Piati členovia KRRiTV sú politickí kandidáti vymenovaní v rámci dohody, ktorú uzatvorili súčasné vládnuce strany v Poľsku. Na čele rady KRRiTV je bývalý člen vládnucej strany Občianska platforma (Platforma Obywatelska – PO), ktorého vymenoval prezident Bronisław Komorowski, tiež člen strany PO.

Tieto skutočnosti si od Komisie oprávnene vyžadujú, aby sa vážne venovala porušovaniu slobody a pluralizmu v súvislosti s nezrovnalosťami zistenými v rámci digitalizácie.

Kedy a aké konkrétne opatrenia Komisia podnikne, aby overila opodstatnenosť týchto podozrení z obmedzovania slobody a plurality médií v Poľsku, o ktorých svedčia rozsiahle protesty obyvateľov a ktoré potvrdil audit úradu NIK?

Predložené: 31.10.2012

Postúpené: 2.11.2012

Termín na zodpovedanie: 9.11.2012