Parlamendi esitatud küsimus - O-000183/2012Parlamendi esitatud küsimus
O-000183/2012

  Vastupidavustestid

Suuliselt vastatav küsimus O-000183/2012
komisjonile
Kodukorra artikkel 115
Amalia Sartori
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni nimel

Menetlus : 2012/2830(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-000183/2012
Esitatud tekstid :
O-000183/2012 (B7-0108/2013)
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Komisjon esitas pärast Jaapanis 11. märtsil 2011 Fukushima I tuumaelektrijaamas toimunud õnnetust 5. oktoobril 2012 teatise[1] Euroopa Liidu tuumaelektrijaamade riskide ja ohutuse hindamise (nn vastupidavustestide) kohta.

Esitatud: 6.11.2012

Edastatud: 8.11.2012

Vastuse tähtaeg: 15.11.2012