Parlamento klausimas - O-000183/2012Parlamento klausimas
O-000183/2012

  Testavimas nepalankiausiomis sąlygomis

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000183/2012
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis
Amalia Sartori
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto vadu

Procedūra : 2012/2830(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-000183/2012
Pateikti tekstai :
O-000183/2012 (B7-0108/2013)
Balsavimas :
Priimti tekstai :

Po 2011 m. kovo 11 d. Japonijos Fukushima-Daiichi atominėje elektrinėje įvykusios nelaimės, 2012 m. spalio 5 d. Komisija pateikė komunikatą[1] tema „ES branduolinių jėgainių rizikos ir saugos vertinimas (testavimas nepalankiausiomis sąlygomis)“.

Pateikta: 6.11.2012

Perduota: 8.11.2012

Atsakyti iki: 15.11.2012