Întrebare parlamentară - O-000183/2012Întrebare parlamentară
O-000183/2012

  Testele de stres

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000183/2012
adresată Comisiei
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
Amalia Sartori
în numele Comisia pentru industrie, cercetare şi energie

Procedură : 2012/2830(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-000183/2012
Texte depuse :
O-000183/2012 (B7-0108/2013)
Voturi :
Texte adoptate :

În urma accidentului care a avut loc la centrala nucleară Fukushima-Daiichi din Japonia la 11 martie 2011, Comisia a prezentat, la 5 octombrie 2012, o Comunicare[1] privind evaluările complexe de risc și securitate („testele de stres”) ale centralelor nucleare din Uniunea Europeană.

Depunere: 6.11.2012

Trimisă: 8.11.2012

Termen pentru răspuns: 15.11.2012