Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000186/2012Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000186/2012

  Uddannelse af retsvæsenets aktører - retskoordinatorer

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000186/2012
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 115
Klaus-Heiner Lehne
for Retsudvalget
Luigi Berlinguer
for S&D-Gruppen
Cecilia Wikström
for ALDE-Gruppen
Eva Lichtenberger
for Verts/ALE-Gruppen
Francesco Enrico Speroni
for EFD-Gruppen
Tadeusz Zwiefka
for PPE-Gruppen

Procedure : 2012/2864(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-000186/2012
Indgivne tekster :
O-000186/2012 (B7-0112/2013)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Som det er Kommissionen bekendt, har Parlamentet i sinde at spille en proaktiv rolle i fastlæggelsen af uddannelsespolitikken for retsvæsenets aktører[1]. Parlamentet er derfor meget opsat på at få forelagt resultaterne af pilotprojektet så snart som muligt og sikre sig, at Kommissionen holder sig orienteret om de nyeste ideer og udviklingstendenser, ikke blot inden for jurauddannelse, men tillige inden for uddannelse af retsvæsenets aktører, med det formål i sidste ende at tage hånd om spørgsmålet vedrørende undervisningsplaner og pensum for jurastudierne ved universiteterne i EU.

Indgivet: 7.11.2012

Videresendt: 9.11.2012

Besvarelsesfrist: 16.11.2012