Parlamento klausimas - O-000186/2012Parlamento klausimas
O-000186/2012

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000186/2012Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis
Klaus-Heiner Lehne
Teisės reikalų komiteto vadu
Luigi Berlinguer
S&D frakcijos vardu
Cecilia Wikström
ALDE frakcijos vardu
Eva Lichtenberger
Verts/ALE fra
kcijos varduFrancesco Enrico Speroni
EFD frakcijos vardu
Tadeusz Zwiefka
PPE frakcijos vardu

Procedūra : 2012/2864(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-000186/2012
Pateikti tekstai :
O-000186/2012 (B7-0112/2013)
Balsavimas :
Priimti tekstai :

  Teisėjų mokymas - teismo koordinatoriaiKomisijos žiniomis, Parlamentas norėtų imtis aktyvaus vaidmens nustatant teisėjų mokymo politiką

. [1]Todėl Parlamentas norėtų kuo greičiau gauti bandomojo projekto rezultatus ir užtikrinti, kad Komisija atsižvelgtų į naujausius pastebėjimus ir pokyčius šioje srityje, ne tik teisėjų, bet ir teisininkų mokymo klausimais, siekiant pagaliau išspręsti teisės studijų plano ir programos Europos universitetuose klausimą.Kodėl Komisijai taip ilgai užtrunka paskirti sutartis pagal 2011

Perduota: 9.11.2012

Atsakyti iki: 16.11.2012

917948.LT