Procedura : 2012/2864(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000186/2012

Teksty złożone :

O-000186/2012 (B7-0112/2013)

Debaty :

PV 06/02/2013 - 17
CRE 06/02/2013 - 17

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 195kWORD 28k
7 listopada 2012
O-000186/2012

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000186/2012

do Komisji

art. 115 Regulaminu PE

Klaus-Heiner Lehne

Komisji Prawnej

Luigi Berlinguer

w imieniu grupy S&D

Cecilia Wikström

w imieniu grupy ALDE

Eva Lichtenberger

w imieniu grupy Verts/ALE

Francesco Enrico Speroni

w imieniu grupy EFD

Tadeusz Zwiefka

w imieniu grupy PPE


  Przedmiot:  Szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości - koordynatorzy sądowi

 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

Jak Komisji wiadomo, Parlament pragnie aktywnie włączyć się w określanie polityki w zakresie szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości[1]. W związku z tym Parlament przyjąłby z zadowoleniem jak najszybsze przedstawienie wyników projektu pilotażowego i chciałby upewnić się, że Komisja śledzi najnowsze pomysły i zmiany w dziedzinie nie tylko szkolenia pracowników wymiaru sprawiedliwości, ale także szkolenia prawników, aby ostatecznie podjąć kwestię programu studiów prawniczych i nauczania prawa na uniwersytetach europejskich.

Przedłożone: 7.11.2012

Przekazane: 9.11.2012

Termin na udzielenie odpowiedzi: 16.11.2012

[1]   Zob. zalecenie Parlamentu z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie rozwoju obszaru sprawiedliwości UE w sprawach karnych (P6_TA(2009)0386) oraz rezolucje z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie programu sztokholmskiego (P7_TA(2009)0090), z dnia 17 czerwca 2010 r. i 14 marca 2012 r. w sprawie szkoleń pracowników wymiaru sprawiedliwości oraz wniosek w sprawie projektu pilotażowego.

[2]   P7_TA(2012)0079.P7_TA(2012)0079.

Oryginalny język pytania: EN
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności