Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000201/2012Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000201/2012

  Centrale målsætninger for det 16. møde mellem parterne i konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES) i Bangkok, Thailand, den 3.-14. marts 2013

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000201/2012
til Rådet
jf. forretningsordenens artikel 115
Matthias Groote
for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Procedure : 2012/2838(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-000201/2012
Indgivne tekster :
O-000201/2012 (B7-0109/2013)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Kan Rådet oplyse, hvilke centrale strategiske målsætninger Den Europæiske Union har for det kommende møde mellem parterne i konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES) i Bangkok, Thailand, den 3.-14. marts 2013?

Indgivet: 29.11.2012

Videresendt: 30.11.2012

Besvarelsesfrist: 21.12.2012